Noutăți

Rîndul funcționarilor publici a fost completat cu un nou funcționar

Astăzi, ca rezultat al promovării perioadei de probă a funcționarilor publici debutanți și confirmării în funcția publică de specialist principal, Serviciu Tineret și Sport, Viorica Hadîrcă, a depus jurămîntul de credinţă în prezența vicepreședintelui raionului, Iulian Erimei și a șefului Serviciului, Viorel Onceanu.

Subliniem că jurămîntul prevede respectarea Constituţiei Republicii Moldova, drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, apărarea suveranității, independenţei şi integrității teritoriale a Republicii Moldova, executarea în mod obiectiv şi imparţial legile ţării, îndeplinirea conştiincioasă a obligaţiilor în exercitarea funcţiei publice, precum şi respectarea normelor de conduită profesională.
Atât vicepreședintele raionului cât și șeful Serviciului au adresat mesaje de felicitare, dorindu-i multă putere de muncă, dăruire și energie nesecată pe tîrâmul profesional.