Noutăți

Securitatea cetățenilor – obiectiv comun

În contextul înregistrării plîngerilor parvenite de la cetățenii comunelor Pepeni, Prepelița, Ciuciuieni și or. Sîngerei cu privire la problemele ce țin de traficul rutier din raion, astăzi membrii Comisiei pentru Siguranța Rutieră în componența: Iulian ERIMEI – Vicepreședintele raionului; Iurie NEGRESCU – secretarul Comisiei, specialist superior DEAIEE; Stas CIOCAN – Șef interimar al Serviciului patrulare Sîngerei-Glodeni-Fălești; Vitalie ȚURCANU – Ofițer superior Auto de Stat al Serviciului de Supraveghere Tehnică și Accidente Rutiere, Inspectoratul de poliție Sîngerei; Igor POPUȘOI – Șef sector, S.A. “Drumuri Bălți”; Vasile COSOVAN – Directorul, Stația de testare auto Betezda, s-au deplasat în teritoriu pentru a examina starea lucrurilor.

Astfel, membrii comisiei au analizat situația creată împreună cu Petru DUBNEAC – inspector de trafic la ”The Louis Berger Group”, care a oferit explicații vis-a-vis de marcajul rutier și procedura de transferare a stației de așteptare de la intrarea în orașul Sîngerei.
Conform explicațiilor oferite s-a decis să fie întocmită o solicitare care va fi transmisă organelor de resort în vederea soluționării cît mai urgente a problemei respective, fapt ce va contribui nemijlocit la securitatea cetățenilor, lucru primordial pentru conducerea raionului.