Media, Noutăți

Ședința Consiliului de administrare al IMSP „Spitalul raional Sîngerei”

Astăzi președintelele raionului, Grigore Corcodel și vicepreședintele, Iulian Erimei au participat la ședința Consiliului de administrare al IMSP „Spitalul raional Sîngerei”.

Astfel, pe Ordinea de zi a întrunirii au fost incluse chestiuni precum: analiza economico-financiară a instituției medicale pentru anul 2021; activitatea medicilor pentru anul 2022; aprobarea statelor de personal; listelor tarifare a personalului și administrației instituției medicale; aprobarea bussiness – planului și planului de achiziții publice; examinarea și aprobarea contractelor de achiziții publice cît și aprobarea planului de lucru și organigrama IMSP „Spitalul raional”.
În acest sens, au fost audiate rapoartele factorilor de decizie implicați în gestionarea instituției medicale cît și trasate noi obiective spre un management reușit iar pentru probleme identificate, participanții la ședință au propus idei optime în scopul soluționării imediate.
Dl Grigore Corcodel, a evidențiat rolul primordial al instituției medicale în dezvoltarea socio-economică a raionului cît și în asigurarea unui act medical de calitate pentru toți cetățenii, lucruri ce ghidează conducerea raionului să contribuie ori de cîte ori se ivește posibilitatea de a oferi suportul necesar pentru funcționarea insituției la cel mai înalt nivel.