Noutăți

Ședința Consiliului de Administrație a Î.M. „Centrul Stomatologic Sîngerei”.

În a doua jumătate a zilei, a avut loc ședința Consiliului de Administrație a Î.M. „Centrul Stomatologic Sîngerei”.

Conform ordinii de zi au fost discutate 10 chestiuni ce vizează situația economico-financiară a instituției, analiza activității medicilor, listele de tarifiere a angajaților, statele de personal. Totodată, o atenție sporită a fost acordată raportului de audit intern cu titlul „Evaluarea proceselor privind activitatea Î.M. „Centrul Stomatologic Sîngerei ”.
Menționăm că, în urma examinării tuturor subiectelor, președintele Consiliului de Administrație
Tudor Tutunaru, a remarcat importanța atitudinii binevoitoare a personalului față de pacienți, cât și necesitatea conlucrării în vederea asigurării funcționalității întreprinderii.