Media, Noutăți

Ședință cu agenții economici din agricultură

La data de 21 octombrie 2021, în sala de ședințe a consiliului raional s-a desfășurat o întîlnire de lucru cu agenții economici din agricultură ,

cu scopul de a identifica problemele cu care se confruntă ramura  și de a le înainta ulterior pentru discuții către Forumul „ Situația din sectorul Agroindustrial : Realități și acțiuni concrete ” , ce urmează a fi convocat de  Federația Patronatelor și Federația Sindicatelor  din Ramura Agroindustrială , care se solidarizează cu toți producătorii agroalimentari și cheamă spre unirea eforturilor întru identificarea căilor și  întreprinderea acțiunilor de redresare  a situației critice  generate de evenimentele negative din ultima perioadă.  La eveniment au participat dl Ion Bîrsanu, vicepreședintele raionului și dl Tudor Mocanu, președintele unității teritoriale “Agroindsind Sîngerei”.

Tema abordată a creat discuții aprige, în cadrul cărora dl Grigore Irimenco, conducătorul SRL “Virtuozimpex”, a remarcat:„ Dacă se bancrotizează agricultura, se bancrotizează  țara, deci nu putem permite să se întîmple acest lucru”. Printre problemele comune indicate de toți participanții au fost selectate următoarele:

  •  lipsa clarității în  impozitare și contabilitate;
  • neclaritatea cu subvențiile, ce vor urma;
  • creșterea necontrolată a prețurilor pentru pesticide, fertilizanți și materialul semincer ce duce la necompetitivitatea producției obținute;
  • dezvoltarea economiei de piață fără  protejarea agricultorului;

Dl Vladimir Joian, conducător SRL “Vadluca”, Alexandreni a vorbit despre dezamăgirile agricultorilor, , lipsa de încredere, dezbinarea , lipsa de colaborare între agenții economici precum și lipsa cadrelor tinere în contabilitate. Dl  Petru Cucer a cerut ca prețurile pentru motorina folosită în agricultură  să difere de altele, să fie mai mici, remarcînd că intermediarii dictează prerțurile la moment.

 Dl Vasile Guzun, conducător SRL “Vasialex”, Bilicenii Vechi a numit problema TVA problema anului 2021 ”Dacă prețurile la produsele petroliere se plafonează , TVA însă, nu are limite de creștere”. În privința exportului producției agricole – e posibil de exportat însă numai prin cooperare cu alți agenți economici pentru a acumula cantitatea necesară, un producător mic nu are șanse  să acumuleze de sinestătător această cantitate. Dl Tofan Gherasim și-a arătat indignarea față de  acțiunile intermediarilor  și a accentuat că acest an, e pentru prima data cînd Ministerul Agriculturii nu  a dat  recomandații în privința prețului de realizare a producției agricole, după cum se practica anii precedenți.

Remarcăm, că bazele dialogului au fost puse, invităm să se alăture cu propuneri și alți agricultori, cu eforturi comune să mișcăm carul din loc!

Valentina Baciu,

Direcția Agricultură, Cadastru și Urbanism