Media, Noutăți

Ședința de lucru a Consiliului de administrare al ÎM Indmetalcongaz

Astazi a avut loc prima ședință de lucru a Consiliului de administrare al ÎM Indmetalcongaz din acest an, la care au participat: președintele raionului, Grigore Corcodel, angajații insituției, membrii consiliului de administrare.

Aceasta a avut următoarea ordine de zi:
– Cu privire la insolvabilitatea domeniului de salubrizare prestat de către Întreprindere.
– Cu privire la Planul de acțiuni și recomandările auditului prin prisma controlului intern managerial.
– Cu privire la stabilirea prețului unic pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă din conducta Soroca-Bălţi-Sîngerei.
În cadrul discuțiilor s-a constatat că întreprinderea suportă mari cheltuieli la reparația tehnicii speciale utilizate în cadrul Serviciilor de salubrizare, în acest sens există riscul sistării serviciilor de salubrizare, fapt ce poate genera neachitarea salariilor pentru angajați.
La subiectul cu privire la stabilirea prețului unic pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă din conducta Soroca-Bălţi-Sîngerei s-a menționat că specialiștii întreprinderii au efectuat calcule conform prevederilor Metodologiei de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRE nr. 489 /2019 din 20.12.2019, Legii nr. 303 din 13.12.2013 ,, Privind serviciul public de alimentare cu apă şi canalizare”, cheltuiele de bază şi tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu apă potabilă. Tariful calculat, actualizat, conform cheltuielelor pentru perioada de gestiune precedentă se propune spre aprobare în mărime de -12,0 lei pentru un m cub de apă potabilă. E evident faptul că la conectarea mai multor beneficiari sinecostul va fi mai mic astfel tariful la fel se va micșora.
Totodată, au fost abortate și alte întrebări de ordin organizatoric a activității întreprinderii, cu propunerea diverselor soluții în vederea redresării situației nefavorabile din cadrul acesteia.