Media, Noutăți

Ședința Extraordinară a Consiliului Raional din 26.11.2021

Chestiuni ce vizează domeniile juridic, financiar, educațional, medical și de infrastructură a drumurilor nu au fost discutate și analizate astăzi în ședința extraordinară a Consiliului raional, deoarece aceasta nu a fost deliberativă.

Detalii puteți urmări în sesiunea live pe pagina web a Consiliului raional:

https://www.facebook.com/tvnmoldova/videos/585252316074758/

ORDINE DE ZI:

 1. Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier şi operarea modificărilor în componenţa Comisiei consultative de specialitate

Raportor: Luca Mihaela, secretarul Consiliului raional

 1. Cu privire la aprobarea rețelei de clase a instituțiilor de învățămînt din raion pentru anul de studii 2021-2022

Raportor:  Curciuc Mihail, șef – adjunct Direcția Educație

 1. Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Sîngerei pentru perioada anilor 2021-2028

Raportor: Cucoș Lilia, șef Direcția Economie și Atragerea Investițiilor

 1. Cu privire la aprobarea încheierii contractului de locațiune

Raportor: Cucoș Lilia, șef Direcția Economie și Atragerea Investițiilor

 1. Cu privire la modificarea componenței comisiei de privatizare a fondului de locuințe

Raportor: Cucoș Lilia, șef Direcția Economie și Atragerea Investițiilor

 1. Cu privire la modificarea Deciziei nr.4/8 din 12.11.2020”Cu privire la desemnarea Consiliului de Administrare al IP”Incubatorul de Afaceri Sîngerei”

Raportor: Cucoș Lilia, șef Direcția Economie și Atragerea Investițiilor

 1. Cu privire la expunerea spre vînzare-cumpărare prin licitație ”cu strigare” a bunului imobil proprietate publică din domeniul privat

Raportor: Cucoș Lilia, șef Direcția Economie și Atragerea Investițiilor

 1. Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Bibliotecii Publice Teritoriale Raionale Sîngerei

Raportor: Rusu Valeriu, șef Secția Cultură

 1. Cu privire la operarea modificărilor la Decizia nr.2/12 din 14.04.2014 ”Privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare,structurii statelor de personal ale Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei”

Raportor: Bajura Maria, șef Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei

 1. Cu privire la aprobarea modificărilor în pct.1.1, al Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului de plasament temporar pentru persoane vârstnice și persoane cu dizabilități ”Agape” din or.Sîngerei, al Deciziei nr.5/7 din 28.09.2017

Raportor: Bajura Maria, șef Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei

 1. Cu privire la transmiterea cu titlu gratuit a activelor (set echipament video, calculator, covor, mese de birou,scaune ISO) proprietate publică raionului din gestiunea Aparatului Președintelui raionului Sîngerei în gestiunea economică a IP Incubatorul de Afaceri Sîngerei

Raportor: Doagă Ala, Contabil șef Serviciul Financiar

 1. Cu privire la examinarea interpelărilor și realizarea deciziilor aprobate de către Consiliul raional

Raportor: Luca Mihaela, secretarul Consiliului raional

 1. Cu privire la modificarea Deciziei nr.5/4 din 15.12.2020”Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2021, în lectura a doua”

 Raportor: Banaru Octavian, șef Direcția Finanțe

 1. Cu privire la aprobarea Programului lucrărilor de întreținere și reparație a drumurilor publice locale (de interes raional) finanțate din mijloacele fondului rutier pe anul 2022

Raportor: Țîbîrnă Vasile, șef Secția Construcții,Gospodărie Comunală și Drumuri

 1. Cu privire la aprobarea modificării pct.3 al Regulamentului de funcționare a Centrului raional de Tineret Sîngerei și aprobarea Statutului IP ”Centrul raional de Tineret Sîngerei”

Raportor: Onceanu Viorel, Speciliast principal Serviciul Tineret și Sport

 1. Cu privire la desemnarea unui consilier care va semna deciziile Consiliului raional în cazul în care Preşedintele şedinţei se află în imposibilitate de a semna

Raportor: Luca Mihaela, secretarul Consiliului raional