Noutăți

Ședința operativă din 04.03.2024

A devenit deja o tradiție ca în fiecare zi de luni la Consiliul raional Sîngerei să se desfășoare ședința operativă. Ședința a fost deschisă de președintele raionului, Cristian Cainarian care a salutat participanții și a făcut apel la responsabilitate, determinate și acțiuni bine chibzuite pentru a asigura cetățenilor raionului servicii de calitate.

Ulterior, dumnealui a relatat despre evenimentele desfășurate în săptămîna precedentă și a specificat că la 3 martie s-au împlinit 2 ani de la semnarea de către președinta Republicii Moldova, Maia Sandu a cererii de aderare a R. Moldova la Uniunea Europeană. În continuare, secretară interimară a Consiliului raional, Angela Mihaliuc, a informat despre recepționarea și înregistrarea tuturor proiectelor de decizie pentru ședința Consiliului raional cît și despre desfășurarea comisiilor consultative de specialitate unde va fi discutat și analizat fiecare proiect în parte.

Rapoartele prezentate de către șefii direcțiilor, secțiilor și serviciilor entității cît și de către șefii din diferite domenii au oferit o imagine clară și detaliată asupra situației curente, evidențiind atât realizările obținute timp de o săptămînă din domeniile cultură, educație, economie atragerea investițiilor, medicină, tineret și sport, administrație publică, arhivă, construcții și drumuri, agricultură, finanțe etc.

Desfășurarea ședinței operative la Consiliul Raional Sîngerei demonstrează că prin dialog și colaborare se pot obține realizări deosebite, reconfirmând angajamentul ferm al autorităților locale față de binele comun.