Noutăți

Ședința operativă din 27.02.2023

Noi subiecte de importanță majoră au fost discutate astăzi în cadrul ședinței operative la Consiliul raional Sîngerei.
Pentru început, vicepreședintele raionului, Iulian Erimei a salutat audiența și a oferit cuvîntul reprezentanților din domeniul sănătății, care au relatat despre transferul pacienților cu Covid-19 către instituțiile medicale din or. Bălți, numărul bolnavilor care beneficiază de tratament la domiciliu, creșterea numărului de infecții respiratorii acute, necesitatea identificării unui nou spațiu pentru Centru de Sănătate Grigorăuca cît și despre activitatea Echipei Stomatologice mobile, care se deplasează în localitățile unde nu este stomatologie.
Ulterior, Evghen Gorodenco, șef Secție Administrativ Militară a comunicat despre luarea în evidență a tinerilor, înmînarea adeverințelor de recrut și vizitele în insituțiile de învățămînt liceal, iar Viorel Onceanu, șef Serviciu Tineret și Sport, a specificat despre acțiunile sportive petrecute cît și cele ce urmează a fi desfășurate.

Informații din agricultură a adus Ion Harabagiu, șef Serviciu Agricultură și Cadastru care a menționat despre petrecerea Seminarului „Organizarea lucrărilor de primăvară în livezi”.
Despre starea drumurilor de interes raional și elaborarea devizelor de cheltuieli a informat Minodora Simonov, șef Secție Construcții și Gospodărie Comunală iar despre ralizările deosebite din segmentul economie, eficiență energetică și achiziții a vorbit Lilia Cucoș, șef DEAI și EE.

În continuare Valeriu Rusu, șef Secție Cultură, a adus la cunoștință despre activitătile culturale, deplasările în teritoriu, participarea la seminarele de instruire și evenimentele culturale preconizate pentru luna martie.

Apoi, Maria Zaiț, șef interimar Direcție Asitență Socială și Protecție a Familiei, a făcut referire la participarea în cadrul ședințelor cu privire la acordarea ajutorului social, redistribuirea voucher-elor destinate persoanelor refugiate pentru achiziționarea îmbrăcămintei, etc.

Domeniul educațional a fost relatat de către Maria Bajura, șef Direcție Educație, care a subliniat despre participarea specialiștilor în cadrul atelierelor de formare continuă pe mai multe segmente, organizarea și desfășurarea seminarelor teoretico-practice, testarea absolvenților din treapta gimnazială și liceală, desfășurarea comisiilor profesorale în instituțiile de învățămînt cît și despre totalizarea și desemnarea cîștigătorilor în cadrul Concursului „Pedagogul Anului”, etapa raională.