Media, Noutăți

Ședința ordinară a Consiliului raional

Astăzi, după o pauză, consilierii raionali s-au întrunit în ședință ordinară.

Inițial, Secretarul Consiliul raional, dna Mihaela Luca a efectuat apelul, anunțînd că în sală sunt prezenți 32 consilieri din 33. După aceasta, au fost onorate simbolurile de stat, la propunerea dlui Grigore Corcodel, președintele raionului.

Evidențiem că de această dată, președintele ședinței a fost numit dl Ion Galus iar pe Ordinea de zi au fost următoarele chestiuni:

 1. Cu privire la eliberarea din funcție înainte de termen a vicepreședintelui raionului, dl Ion BÎRSANU

 Raportor:Donos Teodor, șef Serviciul Juridic și Resurse Umane

 1. Cu privire la demisia dlui Bulat Constantin din funcția de Administrator al Î.M. ”Centrul Stomatologic Raional Sîngerei”

Raportor: Donos Teodor, șef Serviciul Juridic și Resurse Umane

 1. Privind demisia dlui Eugeniu Sincovschi din funcția de Administrator (Director) al Î.M. “INDMETALCONGAZ”

Raportor: Donos Teodor, șef Serviciul Juridic și Resurse Umane

 1. Cu privire la aprobarea statelor de personal ale Instituţiilor Medico-Sanitare Publice, pentru anul de gestiune 2022

Raportor: Donos Teodor, șef Serviciul Juridic și Resurse Umane

 1. Cu privire la modificarea Anexei nr.2 a Deciziei nr.2/1 din 05.04.2012”Cu privire la organigrama și statele de personal ale Aparatului Președintelui raionului,direcțiilor,secțiilor și altor subdiviziuni din subordinea Consiliului raional”

Raportor: Donos Teodor, șef Serviciul Juridic și Resurse Umane

 1. Cu privire la examinarea notificării nr. 1304/OT1-75 din 19.01.2022

Raportor: Comisia consultativă pentru Economie,finanțe și buget

 1. Cu privire la examinarea notificării nr. 1304/OT1-76 din 19.01.2022

Raportor: Comisia consultativă pentru Economie,finanțe și buget

 1. Cu privire la acordul de transmitere în locațiune a suprafeței neutilizate în procesul de activitate, aflat în gestiunea IMSP Centrul de Sănătate Sîngerei

Raportor: Cucoș Lilia, Șef Direcția Economie și Atragerea Investițiilor

 1. Cu privire la achiziționarea echipamentului medical

Raportor: Cucoș Lilia, Șef Direcția Economie și Atragerea Investițiilor

 1. Cu privire la modificarea Actelor de inventariere a clădirilor, proprietate a Consiliului raional, aprobate prin deciziile Consiliului raional nr. 6/15 din 18.08.2011, nr. 3/11 din 06.09.2009, nr. 4/13 din 11 august 2016

Raportor: Cucoș Lilia, Șef Direcția Economie și Atragerea Investițiilor

 1. Cu privire la primirea bunurilor cu titlu gratuit în proprietate publică a raionului și transmiterea lor în gestiunea insituțiilor subordonate

Raportor: Cucoș Lilia, Șef Direcția Economie și Atragerea Investițiilor

 1. Cu privire la modificarea Deciziei nr.1/17 din 23.03.2021 ”Cu privire la aprobarea în redacție nouă a Statutului ÎM ”Centrul Stomatologic raional Sîngerei” și actelor aferente activității întreprinderii respective”

Raportor: Cucoș Lilia, Șef Direcția Economie și Atragerea Investițiilor

 1. Cu privire la modificarea Deciziei nr.3/19 din 03.09.2020”Cu privire la aprobarea în redacție nouă a Statutului ÎM ”INDMETALCONGAZ” și actelor aferente activității întreprinderii respective”

Raportor: Cucoș Lilia, Șef Direcția Economie și Atragerea Investițiilor

 1. Cu privire la acordarea Bibliotecii Publice Teritoriale Raionale Sîngerei, numelui Academicienilor Gheorghe și Maria Duca

Raportor: Rusu Valeriu, șef Secția Cultură

 1. Cu privire la autorizarea casării bunurilor uzate raportate la mijloace fixe, aflate în gestiunea I.P. Gimnaziul ”Anton Crihan”

Raportor: Curciuc Elizaveta, Director I.P. Gimnaziul ”Anton Crihan”

 1. Cu privire la autorizarea casării bunurilor uzate raportate la mijloace fixe, aflate în gestiunea Direcției Educație Sîngerei

Raportor: Curciuc Mihai, Șef-adjunct Direcția Educație

 1. Cu privire la autorizarea casării bunurilor uzate raportate la mijloace fixe, (cărți), aflate în administrarea unor instituții de învățămînt din raion

Raportor: Curciuc Mihai, Șef-adjunct Direcția Educație

 1. Cu privire la modificarea Anexei nr.1 a Deciziei Consiliului raional nr.8/13 din 17.12.2021”Cu privire la aprobarea Programului lucrărilor de întreținere și reparație a drumurilor publice locale (de interes raional) finanțate din mijloacele fondului rutier pentru anul 2022”

Raportor: Simonov Minodora, șef Secția Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri

 1. Cu privire la aprobarea Programului de acțiuni sportive și Acordul de colaborare cu echipa AO ”FC Sîngerei„ pentru anul 2022

Raportor: Onceanu Viorel, specialist principal Serviciul Tineret și Sport

 1. Cu privire la executarea bugetului raional pentru anul 2021

Raportor: Banaru Octavian, șef Direcția Finanțe

 1. Privind modificarea Deciziei nr. 8/1 din 17.12.2021 „Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2022″

Raportor: Banaru Octavian, șef Direcția Finanțe

 1. Cu privire la aprobarea Planului raional Anticorupție pentru anul 2022

Raportor: Donos Teodor, șef Serviciul Juridic și Resurse Umane

 1. Privind modificarea Deciziei nr. 1/37 din 23.03.2021 ”Cu privire la modificarea condițiilor contractuale”

Raportor:Donos Teodor, șef Serviciul Juridic și Resurse Umane

 1. Cu privire la aprobarea acordului

Raportor:Donos Teodor, șef Serviciul Juridic și Resurse Umane

 1. Cu privire la efectuarea examenului medico-militar al recruților și încorporarea în serviciul militar în termen, cu termen redus și cel civil în primăvara – vara 2022 în secţia administrativ-militară a raionului Sîngerei

Raportor: Timofeev Olga, șef Secția administrativ-militară

 1. Cu privire la edificarea bustului ”Alexandru JDANOV”

Raportor: Guțu Victor, consilier raional

 1. Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 8/1 din 23.11.2019 ”Cu privire la componenţa nominală și numerică a comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului raional Sîngerei pe durata mandatului 2019-2023”

Raportor: Rusu Alexandru, consilier raional

 1. Cu privire la aprobarea Planului de activitate al Consiliului raional pentru trimestrul I și II al anului 2022

Raportor: Luca Mihaela, secretarul Consiliului raional

 1. Cu privire la examinarea interpelărilor și realizarea deciziilor aprobate de către Consiliul raional

Raportor: Luca Mihaela, secretarul Consiliului raional

 1. Cu privire la implementarea recomandărilor Hotărîrii Curții de Conturi nr.36 din 16 iulie 2021

Raportor: Comisia consultativă pentru Economie,finanțe și buget

În urma propunerilor de excludere sau includere a anumitor proiecte în ordinea de zi, edilii locali au examinat 29 chestiuni, dintre care aprobate 34(împreună cu cele suplimentare).

Remarcăm că în conformitate cu prevederile Legii nr. 436 din 28.12.2006, deciziile Consiliului urmează a fi semnate și contrasemnate în cel mult 5 zile de la data desfășurării ședinței. Cetățenii vor putea accesa deciziile prin intermediul Registrului de Stat al Actelor Locale și a Paginii Web a Consiliului raional, rubrica “Transparență Decizională.