Media, Noutăți

Seminar de instruire „Organizarea lucrărilor de primăvară în livezi”

Marți, 1 martie  2022 de către Direcţia Agricultură, Cadastru și Urbanism a fost organizat un seminar de instruire cu tematica „Organizarea lucrărilor de primăvară în livezi”

Evenimentul s-a desfășurat în SRL „Florplus Agro” în primăria Izvoare, conducătorul fiind, dl Clipca Viorel. La instruire au participat agenți economici din raion, producători mari și mijlocii de fructe, conducători ai gospodăriilor ţărăneşti, persoane fizice proprietari de terenuri și livădari ai SRL „Florplus Agro”. Seminarul a fost moderat de către, dl Grosu Ion, doctor în agricultură, șef laborator pepinierit și tehnologii moderne pomicole din cadrul Institutului Științifico-Practic Horticultură și Tehnologii Alimentare din Chișinău. Pentru început, dl Ion Bîrsanu,  vicepreședintele raionului a venit cu un cuvînt de salut, remarcînd  importanța enormă a instruirilor date.

Conducerea și tăierea pomilor ocupă un loc predominant în cadrul tehnologiilor de producție a fructelor, deoarece este indispensabilă pe durarata întregii vieți a pomului  de la plantare și pînă la epuizarea lui.  În cadrul  primei părți a seminarului, dl Grosu Ion a demonstrat procedeile de dirijare a creșterii și fructificării pomilor, precum diverse tipuri și tehnici de tăieri, sistemele de conducere la  speciile sămînțoase în dependență de particularitățile biologice, soi, vîrstă, asociație soi/portaltoi cu respectarea cerințelor de bază față de sistemul de conducere și tăiere. A doua parte s-a desfășurat în livada de sîmburoase și anume s-a pus accent pe particularitățile creșterii, fructificării, conducerii și tăierii pomilor  din această specie.

 În decursul seminarului agenții economici din ramura pomiculturii, partcipanți la măsură, au mai ridicat și întrebarea realizării producției crescute, care anul precedent le-a adus pagube. Ei s-au arătat foarte îngrijorați de situația creată, unii au crescut material săditor dar nevăzînd nici o perspectivă sau vre-un rost să continue sînt dispuși să-l distrugă măcar că e foarte dureros pentru ei.

Menționăm că, dl Grosu Ion nu s-a limitat doar la problemele ce țin de tăieri în livezi dar a oferit generos și multe sfaturi ce țin de fertilizarea și protecția pomilor. Importanța unor asemenea întîlniri mai constă și în acea că  pomicultorii începători au avut o ocazie unică să prindă sfaturile celor mai experimentați, să discute să  facă schimbul datelor de contacte pentru a conlucra pe viitor. Dl Grosu Ion a dat răspuns explicit la numeroasele întrebări apărute pe parcurs  și  a demonstrat cum  pot fi corectate greșelile tăierilor incorecte din anii precedent

Mulțumim mult, dl Grosu Ion pentru muncă, pentru recomandările și sfaturile prețioase, sperînd la o conlucrare cît mai fructuoasă și pe viitor, iar agențiilor economici le dorim să nu ezite să participe la toate seminarele organizate, cît mai activ.

Valentina Baciu,

Direcția Agricultură, Cadastru și Urbanism