Noutăți

Seminar la Consiliul raional Sîngerei

Astăzi, în sala de ședințe a Consiliului raional Sîngerei, s-a desfășurat seminarul informativ cu tema „Întocmirea Cadastrului funciar pentru anul 2022 în conformitate cu Regulamentul cu privire la conținutul documentației cadastrului funciar aprobat prin HG nr. 24/1995”.
Măsura a fost organizată de către serviciul agricultură și cadastru, cu participarea specialiștilor în domeniul relații funciare și cadastru, care activează în autoritățile publice locale din raion.
Seminarul a fost moderat de dl. Ion Harabagiu – șef Serviciu Agricultură și Cadastru, care pentru început a prezentat noii membri ce au completat rîndurile inginerilor cadastrali din raion, apoi a continuat cu o relatare scurtă a problemelor discutate la întrunirea organizată de către Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru Republicană, la care a participat recent.
Pe parcursul întâlnirii, participanții au abordat aspectele privind întocmirea Cadastrului funciar pentru anul 2022 și anume: întocmirea Cadastrului funciar la situaţia din 01.01.2023 precum și modificările curente ale actelor normative din domeniile de care este responsabilă Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru.
Totodată, a fost pusă în discuție chestiunea legată de defrișări și solicitată o evaluare a plantațiilor perene defrișate anul curent, subliniindu-se și despre programul împăduririi și obstacolele întîmpinate la realizarea acestuia, programele legate de fertilizarea solurilor ș.a.
Toți participanții au luat parte activă la discuții, au interacționat și au împărtășit experiența. Începătorii au avut ce învăța de la colegii mai experimentați. Seminarul a fost foarte productiv. Le mulțumim participanților dorindu-le succese mari în activitate!

Valentina Baciu,
Specialist principal, Serviciul Agricultură și Cadastru