Noutăți

Semnarea procesului- verbal de recepție a lucrărilor

În această dimineață, vicepreședintele raionului Sîngerei, Iulian Erimei însoțit de specialistul principal Secția Construcții și Gospodărie Comunală, Vasile Țîbîrnă alături de reprezentanții Î.S Administrației de Stat a Drumurilor, Drumuri Bălți, anteprenorul care a executat lucrările, responsabilul tehnic și reprezentantul IP Sîngerei, au participat la semnarea procesului verbal de recepție a lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G27 R7 – Chetrosu – Moara de Piatră – Cubolta – R13, km 0 – 31,15 (Etapa I, sector km 27,0 – 31,0).

Pînă a purcede la semnarea Procesului –verbal, specialiștii în domeniu au inspectat starea drumului, expunînd obiecțiile și propunerile ce urmează a fi realizate.

Menționăm că lucrările la porțiunea de drum este pe teritorul raionului Sîngerei și anume la intrarea în satul Cubolta, lucrările fiind efectuate de către S.R.L. „Dromas –Cons”, drumul asfaltat de curînd are următorii parametri principali: categoria tehnică – IV, lungimea de 4, 0 km, benzi de încadrare 2 x 3 m, lățimea părții carosabile de 6,0m, lățimea benzii de încadrare – 0,5 m și lățimea acostamentelor – 1,5m.