Noutăți

Specialiștii DEAI și EE în teritoriu

La data de 22 martie 2023, funcționarii Direcției Economie Atragerea Investițiilor și Eficiența Energetică, specialistul principal Crișavițchi Svetlana și specialistul superior Baciu Victor, au efectuat vizite de lucru în primăriile Rădoaia și Izvoare. Scopul acestor vizite este:

-Înaintarea de propuneri pentru elaborarea strategiei raionale de dezvoltare social-economică a raionului privind dezvoltarea sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii;
– Înaintarea propunerilor pentru direcțiile prioritare de perspectivă a proiectelor de dezvoltare locala și regională;
– Acordarea asistenței informaționale și metodologice agenților economici din raion;
– Diseminarea informațiilor din domeniul dezvoltării comunitare economice, sociale, culturale;
– Acordarea asistenței metodologice beneficiarilor de proiecte (ONG, APL nivel I);
– Colectarea informației de la APL nivel I pentru întocmirea raportului anual referitor la implementarea proiectelor;
– Colectarea informației de la APL nivel I, Statistică, privind dezvoltarea localităților întru implementarea proiectelor;
– Oferirea de consultanță APL- urilor și agenților economici privind pregătirea programelor și proiectelor investiționale;
Prin urmare, au informat cetățenii (șomeri, agenți economici, funcționarii, femei, tineri) primăriilor respective, despre realizarea obiectivelor strategice trasate în Strategia socio-economică a raionului pentru anii 2021-2028, despre apelurile de granturi care sînt în desfășurare și condițiile de participare, deasemenea, au colectat propunerile și ideile pentru noi proiecte la care ar putea aplica APL-urie date. Deasemenea, cei prezenți au fost informați despre programele de finanțare promovate de ODA (Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului) aducând exemple de succes și îndemnându-i să participe la cursuri de instruire atât pe tineri cât și pe antreprenorii cu experință să aplice la programele menționate anterior. Crișavițchi Svetlana a informat despre programele promovate de USAID, IFAD, ADMA, și alte organizații internaționale atât în domeniul agriculturii cât și a eficienței energetice. La finele vizitei specialiștii au răspuns la întrebările adresate și au notat problemele cu care se confruntă colectivitățile din primăriile vizitate ca ulterior să vină cu răspunsuri pentru soluționarea lor. Vizitele vor continua.
Specialist superior DEAI și EE, Victor Baciu