Noutăți

Specialiștii în realiții funciare și cadastru s-au întrunit în ședință de lucru

În această dimineață, în sala de ședințe a Consiliului Raional Sîngerei, a avut loc un seminar informativ cu tema „Întocmirea Cadastrului funciar pentru anul 2023 în conformitate cu Regulamentul privind conținutul documentației cadastrului funciar, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 24/1995”.

Activitatea a fost organizată de către Serviciul Agricultură și Cadastru, având participarea specialiștilor în domeniul relațiilor funciare și cadastrului, care activează în cadrul autorităților publice locale din teritoriul raionului.
Seminarul a fost moderat de Ion Harabagiu, șeful Serviciului Agricultură și Cadastru, care a prezentat o succintă relatare a problemelor discutate la recenta întâlnire organizată de către Agenția Relații Funciare și Cadastru Republicană.
Pe durata întâlnirii, participanții au abordat aspecte și particularități referitoare la modificările recente din Codul Funciar și alte acte normative, precum și la procesul de întocmire a Cadastrului funciar pentru anul 2023. Aceștia au participat activ la discuții, au interacționat și au schimbat experiențe în rezolvarea cazurilor mai dificile întâlnite în activitatea lor.