Noutăți

Stabilirea unui nou parteneriat

📌Unul din domeniile prioritare de activitate ale Consiliului Raional Sîngerei îl reprezintă stabilirea parteneriatelor.
👉În acest sens, vă aducem la cunoștință că, la data de 17 mai 2024 , a avut loc semnarea Acordului de colaborare între Consiliul Raional Sîngerei și Institutul de Administrație Publică, conform Deciziei CR nr.3/10 din 03.05.2024.
👉La eveniment au participat președintele raionului, Cristian Cainarian ,vicepreședinta, Vera Serbușca, secretara interimară a Consiliului Raional, Angela Mihaliuc, Directorul Institutului de Administrație Publică, Serghei Palihovici, Președinta Comisiei parlamentare administrație publică și dezvoltare regională, Larisa Voloh, consiliera Prim-ministrului în domeniul administrației publice, Diana Chiriac.
📣În discursul său, președintele raionului, Cristian Cainarian a evidențiat că sarcina primordială a Consiliului raional constă într-o colaborare constructivă cât și necesitatea acordării expertizei de către o instituție specializată în domeniu atât pe dimensiunea de asistență metodologică, cât și în pregătirea continua a personalului autorităților.
↘ Scopul prezentului Acord de colaborare îl constituie cooperarea instituțională dintre ambele părți, în vederea realizării următoarelor obiective: fortificarea bunei guvernări în autoritățile APL; sporirea competențelor angajaților din APL; implementarea prevederilor reformei administrației publice la nivel local cât și eficientizarea procesului de administrare la nivel local.
‼ Menționăm că, prezentul acord a fost semnat de către Președintele raionului, Cristian Cainarian și Directorul Institutului de Administrație Publică, Serghei Palihovici, pe o perioadă de 4 ani și intră în vigoare de la data semnării.