Noutăți

Vizită de lucru în raionul Comrat

La data de 24 noiembrie a fost organizat seminarul practico-teoretic cu deplăsarea la ferma de prăsilă „SANA” SRL Fabrica OLOI PAK din s.Tomai rl. Comrat, de către Serviciul Agricultură și Cadastru din cadrul Aparatului Președintelui raionului Sîngerei.

Scopul vizitei a fost de asigura schimbul de experiențe între fermieri, implementarea tehnologiilor moderne de creștere a bovinelor de lapte, selecția și ameliorarea bovinelor.
La eveniment au participat fermieri din rnul Sîngerei. Tema principală pusă în discuție a fost „Intreținerea bovinelor în sezonul de iarnă, pregătirea rației animalelor, depozitarea furajelor, igiena mulsului, profilaxia bolilor”.
Ferma a fost prezentată de directorul SRL Fabrica OLOI PAK dl Acbaș Igori care a povestit despre lansarea și dezvoltarea afacerii, succesele obținute si problemele cu care se confruntă. Fermieri au vizitat încăperile pentru întreținerea celor 1000 capete de bovine inclusiv 350 de capete de vaci mulgătoare de rasa Holștein, locurile unde sunt păstrate furajele. Din spusele dl Igori, zilnic se mulge cate 22 tone de lapte. Totodată, a fost demonstrat și cum functionează sala de muls de mare capacitate și care sunt avantajele utilizării.
Participanții au avut ocazia să adreseze întrebari, să primească răspunsuri și recomandări.
Marina Galimbovschi,
specialist superior Serviciul Agricultură și Cadastru