Noutăți

Ziua Financiarului este sărbătorită astăzi la Consiliul raional Sîngerei.

Ziua Financiarului este sărbătorită astăzi la Consiliul raional Sîngerei.

În această dimineață, vicepreședintele raionului, Iulian Erimei, a venit cu un mesaj de felicitare adresat tuturor celor implicați în gestionarea finanțelor publice, iar în semn de înaltă apreciere pentru activitate ireproșabilă în sistemul finanțelor publice, abnegația exemplară în asigurarea transparenței și eficienței gestionării resurselor financiare, conlucrarea eficientă cu entitățile subordonate Consiliului raional și APL de nivelul I, eforturile susținute în promovarea unui mediu economic stabil și durabil, muncă prodigioasă, responsabilitatea și profesionalismul demonstrat, rezultate remarcabile, a înmânat Diplome de excelență cît și florile recunoștinței.
Un deosebit mesaj de felicitare a adresat și șeful Direcției Finanțe, Octavian Banaru, care a subliniat aportul colegilor și implicarea continuă în bunăstarea raionului Sîngerei.