Anunțuri

Ziua Primarului

În temeiul demersului dlui Sergiu Dubenco, primar al com. Drăgănești, înregistrat cu numărul de intrare 02/1-7/1359 din 19.12.2022, se convoacă ședința comună a primarilor localităților Drăgănești, Cotiujenii Mici, Rădoaia, Izvoare.

Scopul acesteia este examinarea problemei ce vizează activitatea Posturilor de Pompieri și Salvatori din raion și identificarea mijloacelor financiare pentru întreținerea acestora.

Participă: conducerea raionului, primarii localităţilor, conducătorii subdiviziunilor subordonate Consiliului raional, conducătorii serviciilor desconcentrate în teritoriu.

 

Data, ora şi locul desfăşurării:

04.01.2023 ora 11.00 în încinta primariei Drăgănești

Moderatorul Zilei Primarului:  Ivan CEBOTARI-președinte interimar al raionului Sîngerei

 

AGENDA

Nr. d/o Ora Subiectul Raportor
1.

 

  Prevederile normative ce vizează activitatea  Posturilor de Pompieri și Salvatori. C. Cucoș – șef-interimar Secție Situații Excepționale
2.   Situația bugetelor locale și capacitatea APL I de a contribui la întreținerea  Posturilor de Pompieri și Salvatori. O. Banaru – șef Direcție Finanțe

Primarii localităților

  Anunţuri