Noutăți

Ziua Primarului

Având drept scop o colaborare și conlucrare pe viitor între Autoritățile administrației publice locale de nivelul II și Autoritățile administrației publice locale de nivelul I, Consiliul raional Sîngerei organizează așa-numita Zi a Primarului, în cadrul căreia vor fi abordate diverse probleme cu care se confruntă în exercitarea atribuțiilor APL I.

Întru lărgirea spectrului de soluționare a problemelor, la întrunirile în cauză sunt invitați și reprezentanții subdiviziunilor subordonate Consiliului raional, conducătorii serviciilor descentralizate în teritoriul raionului Sîngerei.

În acest context, la data de 15.12.2023, ora 10:00, în incinta Casei raionale de Cultură “N. Iorga” din orașul Sîngerei, va avea loc prima ședință (Ziua Primarului) la care vă invităm să luați parte.

Ordinea de zi a ședinței se anexează.