Fără categorie, Mesaje de felicitare, Noutăți

19 octombrie – Ziua lucrătorului justiţiei

Stimați reprezentanți ai profesiilor juridice,

Vă exprimă sincere felicitări cu ocazia sărbătorii profesionale – Ziua Juristului. Această zi importantă pentru societatea juridică naţională oferă posibilitatea de a trece în revistã locul şi rolul Juristului în societate. 

Este indiscutabil că principala finalitate a realizãrii misiunii juristului constă în consolidarea înaltului deziderat al supremaţiei legii, a statului de drept şi în respectarea drepturilor şi libertãţilor omului în conformitate cu Legea fundamentală a statului şi a normelor dreptului internaţional. 

Cu prilejul acestei sărbători, Vă adresăm cele mai sincere felicitări, cele mai distincte gânduri de preţuire, urări de sănătate şi mult succes în nobila şi onorabila Dumneavoastră misiune.

Cu respect,

Grigore Corcodel

Președintele raionului Sîngerei