Ședințe

Deciziile aprobate de Consiliul raional Sîngerei în cadrul ședinței extraordinare din 10.08.2022

Procesul verbal al ședinței extraordinare din 10 august 2022

1.Cu privire la  modificarea Deciziei nr. 8/1 din 17.12.2021 „Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2022”

          Raportor: Octavian Banaru, șef Direcție Finanțe

2.Cu privire la eliberarea din funcție înainte de termen a Vicepreședintelui raionului, dl Tudor TUTUNARU

          Raportori: Ion Galus; Oleg Cernei – consilieri raionali

3.Cu privire la delegarea unor servicii de interes economic general  Î. M. ”Indmetalcongaz”

          Raportor: Lilia Cucoș, șef Direcție Economie și Atragerea Investițiilor

4.Cu privire la aprobarea Consiliului  Administrativ al IMSP CS Pepeni

     Raportor: Teodor Donos, șef Secție Juridică și Resurse Umane

5.Cu privire la constituirea Comisiei pentru privatizarea fondului de locuințe

     Raportor: Lilia Cucoș, șef Direcție Economie și Atragerea Investițiilor 

6.Cu privire la modificarea Deciziei nr. 10/6 din 19.12.2019 ”Cu privire la constituirea Comisiei de disciplină pentru funcţionarii publici numiţi în funcţii de către Consiliul raional ”

Raportor: Oleg Cernei, consilier raional