Ședințe

Deciziile aprobate de Consiliul raional Sîngerei în cadrul ședinței extraordinare din 15 ianuarie 2024

Procesul verbal nr.1 al ședinței extraordinare din 15 ianuarie 2024

1.Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier şi operarea modificărilor în componenţa Comisiilor consultative de specialitate

Raportor: LUCA Mihaela, secretar al Consiliului raional

2. Cu privire la executarea bugetului raional pentru  anul 2023

Anexa 1;  Anexa 2;  Anexa 3;  Anexa 4;  Anexa 5. 

Raportor: Octavian Banaru, șef Direcție Finanțe

3.Privind modificarea Deciziei nr. 11/1 din 20.12.2023 „Cu privire la aprobarea  bugetului raional pentru anul 2024”

Raportor: Octavian Banaru, șef Direcție Finanțe

4.„Cu privire la măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 256/2023 (reforma sistemului de asistență socială)”

Raportor: ZAIȚ Maria, șef DGAS ATAS Nord-Vest

5.„Cu privire la primirea bunurilor cu titlu gratuit  în proprietate publică a raionului”

Raportor: ZAIȚ Maria, șef DGAS ATAS Nord-Vest

6.Privind transmiterea activelor (costul reparațiilor capitale ale clădirilor instituțiilor       DASPF) din proprietatea publică a raionului gestiune a Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei,  în proprietatea publică  a unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul I

Raportor: ZAIȚ Maria, șef DGAS ATAS Nord-Vest

7.Cu privire la abrogarea unor acte administrative

Raportor: Cucoș Lilia, șef DEAI și EE

8.Cu privire la modificarea Deciziei nr. 5/11 din 14.10.2022 „Cu privire la transmiterea cu titlu gratuit activul proprietate publică a raionului, automobilul de serviciu din gestiunea Aparatului Președintelui raionului Sîngerei”

Raportor: Cucoș Lilia, șef DEAI și EE

9.Cu privire la modificarea Deciziei nr. 5/18 din 29.06.2023 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind exploatarea, aprobarea numărului-limită al autoturismelor de serviciu şi a parcursului-limită anual pentru un autoturism întru asigurarea îndeplinirii atribuţiilor de serviciu de către subdiviziunile subordonate Consiliului raional”

Raportor: Cucoș Lilia, șef DEAI și EE 

10.Cu privire la aprobarea programului concediilor de odihnă pentru persoanele alese şi numite în funcţie de către Consiliul raional, pentru anul 2024  

Raportor: MIHALIUC Angela, specialist principal SJRU 

11.Cu privire la instituirea Comisiei de concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de conducere din cadrul subdiviziunilor Consiliului raional

Raportor: MIHALIUC Angela, specialist principal SJRU 

12.Cu privire la constituirea Comisiei de disciplină pentru funcţionarii publici de conducere numiţi în funcţie de către Consiliul raional

Raportor: MIHALIUC Angela, specialist principal SJRU 

13.Cu privire la instituirea Comisiei de evaluare și validare a indicatorilor de performanță ai activității instituțiilor medico-sanitare publice

Raportor: MIHALIUC Angela, specialist principal SJRU 

14.Privind modificarea Deciziei nr. 5/5 din 29.06.2023  Cu privire la examinarea cererii privind executarea actului judecătoresc”

Raportor: MIHALIUC Angela, specialist principal SJRU

15.Cu privire la modificarea Deciziei nr. 11/15 din 20.12.2023”Cu privire la examinarea Notificării OT Bălți al Cancelariei de Stat 1304/OT₁-643 din 02 noiembrie 2023”

Raportor: SERBUȘCA Vera, Vicepreședinta raionului

16.Cu privire la acordul de dare în locațiune a spațiului din incinta IMSP  „Centrul de Sănătate Cubolta”,  proprietate publică a Consiliului Raional Sîngerei

Raportor: SERBUȘCA Vera, Vicepreședinta raionului

17.Cu privire la modificarea Deciziei nr. 11/10 din 20.12.2023 „Cu privire la modificarea Deciziei nr. 1/4 din 17.02.2011 „Cu privire la transmiterea  patrimoniului IMSP „Centrul Medicilor de Familie”

Raportor: NEGRESCU Iurie, specialist principal DEAI și EE