Ședințe

Deciziile aprobate de Consiliul raional Sîngerei în cadrul ședinței ordinare din 11 martie 2024

Proces-verbal nr.2 al ședinței ordinare din 11 martie 2024 

1.Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier şi operarea  modificărilor în componenţa Comisiei consultative de specialitate

Raportor: Mihaliuc Angela, secretară interimară al Consiliului raional 


2.Privind modificarea Deciziei nr. 11/1 din 20.12.2023 „Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2024”;

Anexa nr.5

Raportor: Octavian Banaru, șef Direcție Finanțe

4.Cu privire la inițierea formării prin separare a bunului imobil;

Raportor: Ion Harabagiu, șef Serviciu Agricultură și Cadastru

6.Cu privire la încheierea Acordului de colaborare cu Camera de Comerț și Industrie a RM.

Raportor: Angela Mihaliuc, secretară interimară a Consiliului raional Sîngerei

7.Cu privire la aprobarea Regulamentului de desfășurare a concursului pentru conducătorii Instituţiilor Medico-Sanitare Publice „Centre de Sănătate” din raionul Sîngerei.

Anexe
Raportor: Angela Mihaliuc, secretară interimară a Consiliului raional Sîngerei

8.  Privind modificarea Deciziei nr. 11/2 din 20.12.2023 “Cu privire la îndeplinirea atribuțiilor de Secretar al Consiliului raional”.
Raportor: Angela Mihaliuc, secretară interimară a Consiliului raional Sîngerei

9. Cu privire la efectuarea examenului medico-militar al recruților și încorporarea în serviciul militar în termen, cu termen redus și cel civil în perioada aprilie – iulie 2024 în secţia administrativ-militară a raionului Sîngerei.
Raportor: Evghen Gorodenco, șef Secție Administrativ Militară

10. Cu privire la încheierea Acordului de colaborare între Consiliul Raional Sîngerei și AO Asociația Națională a Bolnavilor de Tuberculoză din Republica Moldova „SMIT”.
Raportor: Vera Serbușca, vicepreședinta raionului Sîngerei

11. Cu privire la instituirea Comisiei de verificare a investițiilor suportate de către SRL „Logistică-depozitare”.
Raportor: Ivan Cebotari, vicepreședintele raionului

12.Cu privire la aprobarea statelor de personal, componenței Consiliului Administrativ al IMSP „Centrul de Sănătate Bilicenii Vechi”, precum și stabilirea salariului de funcție și suplimentului conducătorului instituției.
Raportor: Aliona Crăciun, specialistă superioară Secția Juridică și Resurse Umane

13.Cu privire la aprobarea statelor de personal, componenței Consiliului Administrativ al IMSP „Centrul de Sănătate Biruința”, precum și stabilirea salariului de funcție și suplimentului conducătorului instituției.

Raportor: Aliona Crăciun, specialistă superioară Secția Juridică și Resurse Umane

14. Cu privire la aprobarea statelor de personal, componenței Consiliului Administrativ al IMSP „Centrul de Sănătate Chișcăreni”, precum și stabilirea salariului de funcție și suplimentului conducătorului instituției.

Anexa 

Raportor: Aliona Crăciun, specialistă superioară Secția Juridică și Resurse Umane

15. Cu privire la aprobarea statelor de personal ale IMSP „Centrul de Sănătate Copăceni”, precum și stabilirea salariului de funcție și suplimentului conducătorului instituției.

Anexă
Raportor: Aliona Crăciun, specialistă superioară Secția Juridică și Resurse Umane

16. Cu privire la aprobarea statelor de personal, componenței Consiliului Administrativ al IMSP „Centrul de Sănătate Cotiujenii Mici”, precum și stabilirea salariului de funcție și suplimentului conducătorului instituției.

Anexa
Raportor: Aliona Crăciun, specialistă superioară Secția Juridică și Resurse Umane

17.Cu privire la aprobarea statelor de personal, componenței Consiliului Administrativ al IMSP „Centrul de Sănătate Cubolta”, precum și stabilirea salariului de funcție și suplimentului conducătorului instituției.

Anexa
Raportor: Aliona Crăciun, specialistă superioară Secția Juridică și Resurse Umane

18.Cu privire la aprobarea statelor de personal, componenței Consiliului Administrativ al IMSP ”Centrul de Sănătate Drăgănești”, precum și stabilirea salariului de funcție și suplimentului conducătorului instituției.

Anexa
Raportor: Aliona Crăciun, specialistă superioară Secția Juridică și Resurse Umane

19.Cu privire la aprobarea statelor de personal, componenței Consiliului Administrativ al IMSP „Centrul de Sănătate Flămînzeni-Coșcodeni”, precum și stabilirea salariului de funcție și suplimentului conducătorului instituției.

Anexa
Raportor: Aliona Crăciun, specialistă superioară Secția Juridică și Resurse Umane

20. Cu privire la aprobarea statelor de personal, componenței Consiliului Administrativ al IMSP „Centrul de Sănătate Pepeni”, precum și stabilirea salariului de funcție și suplimentului conducătorului instituției.

Anexa
Raportor: Aliona Crăciun, specialistă superioară Secția Juridică și Resurse Umane

21.Cu privire la aprobarea statelor de personal, componenței Consiliului Administrativ al IMSP „Centrul de Sănătate Rădoaia”, precum și stabilirea salariului de funcție și suplimentului conducătorului instituției.

Anexa
Raportor: Aliona Crăciun, specialistă superioară Secția Juridică și Resurse Umane

22.Cu privire la aprobarea statelor de personal, componenței Consiliului Administrativ al IMSP „Centrul de Sănătate Sîngerei”, precum și stabilirea salariului de funcție și suplimentului personalului de conducere al instituției.

Raportor: Aliona Crăciun, specialistă superioară Secția Juridică și Resurse Umane

23. Cu privire la aprobarea statelor de personal, componenței Consiliului Administrativ al IMSP „Centrul de Sănătate Sîngereii Noi”, precum și stabilirea salariului de funcție și suplimentului conducătorului instituției.

Anexa
Raportor: Aliona Crăciun, specialistă superioară Secția Juridică și Resurse Umane

24. Cu privire la asigurarea interimatului funcției de Șef IMSP “Centrul de Sănătate Sîngerei.

Raportor: Angela Mihaliuc, secretară interimară a Consiliului raional Sîngerei

25.Cu privire la primirea activelor (lucrări de reparații capitale, efectuate de IMSP Spitalul Raional Sîngerei) în proprietatea publică a raionului

Raportor: Ala Doagă, șefa Serviciului Financiar

26.Cu privire la aprobarea încheierii contractului de comodat (tripartit) între Consiliul Raional Sîngerei, IMSP Spitalul Raional Sîngerei și Ministerul Sănătății (în calitate de Fondator al IMSP Spitalul Raional Sîngerei).”
Raportor: Ala Doagă, șefa Serviciului Financiar

27.Privind transmiterea activelor (raportate la mijloace fixe – fotolii pe rotile 10 buc.) din proprietatea raionului (Aparatul Președintelui raionul Sîngerei) în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul I (Primăria Dumbrăvița).
Raportor: Ala Doagă, șefa Serviciului Financiar

28.Privind autorizarea casării bunurilor uzate raportate la mijloacele fixe, aflate în gestiunea I.P. Liceul Teoretic Mihai Eminescu din or. Sîngerei.
Raportor: Maria Parnov, șefă interimară Direcția Educație

29. Cu privire la acordul preluării bunurilor din proprietatea publică a statului (Ministerul Educației și Cercetării), în proprietatea publică a raionului (Gimnaziul ”Sergiu Rădăuțan” s. Iezărenii Vechi, ”Gimnaziul Ion Vatamanu” s. Mîndreștii Noi, Gimnaziul ”Bilicenii Noi” s. Bilicenii Noi, Gimnaziul ”Ciuciuieni” com. Ciuciuieni, Liceul Teoretic ”Pan Halippa” s. Cubolta)”.

Anexa
Raportor: Maria Parnov, șefă interimară Direcția Educație

30. Cu privire la autorizarea casării bunurilor uzate raportate la mijloace fixe, aflate în gestiunea Direcției Educație Sîngerei.

Anexa
Raportor: Maria Parnov, șefă interimară Direcția Educație

31. Cu privire la lichidarea Serviciului raional de Asistență Psihopedagogică din cadrul Direcției Educație.
Raportor: Maria Parnov, șefă interimară Direcția Educație

32.Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Școlii Sportive ”Dumitru Atanasov” or. Sîngerei.
Raportor: Maria Parnov, șefă interimară Direcția Educație

33.Cu privire la aprobarea reorganizării prin transformare a Instituției Publice Liceul Teoretic ”Pan Halippa” în Instituție publică Gimnaziul ”Pan Halippa” s. Cubolta, raionul Sîngerei.
Raportor: Maria Parnov, șefă interimară Direcția Educație

34.Cu privire la operarea modificărilor la Decizia nr. 8/31 din 17.12.2015 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, organigrama, structura și efectivul limită ale Direcției Educație Sîngerei”.
Raportor: Maria Parnov, șefă interimară Direcția Educație

35.Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului raional Sîngerei în instanțele de judecată.
Raportor: Iurie Negrescu, specialist principal Direcția Economie, Atragerea Investițiilor și Eficiență Energetică

36.Cu privire la numirea în funcție de Administratoare a Î.M. ”Centrul Stomatologic Raional Sîngerei”
Raportor: Angela Mihaliuc, secretară interimară a Consiliului raional Sîngerei

37.Cu privire la instituirea comisiei de concurs pentru ocuparea funcției de Șef Direcție Educație (SJRU).
Raportor: Angela Mihaliuc, secretară interimară a Consiliului raional Sîngerei

38.Cu privire la aprobarea Statutului și Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului Raional de Tineret Sîngerei
Raportor: Viorel Onceanu, Șef Serviciul Tineret și Sport

39. Cu privire la aprobarea condițiilor de acces pe proprietatea publică a Consiliului raional Sîngerei și încheierii contractului.
Raportor: Iurie Negrescu, specialist principal Direcția Economie, Atragerea Investițiilor și Eficiență Energetică

40.Privid modificarea Anexei nr. 1 a Deciziei Consiliului Raional nr. 11/3 din 20.12.2023 „Cu privire la aprobarea Programului lucrărilor de întreţinere şi reparaţie a drumurilor publice locale (de interes raional) finanţate din mijloacele financiare prevăzute în bugetul raional pentru anul 2024”
Raportor: Simonov Minodora, șef Secția Construcții și Gospodărie Comunală 

41.Privind modificarea unor acte administrative și transmiterea în comodat a bunului imobil – proprietate publică a raionului Sîngerei

Raportor: Ion Harabagiu, șef Serviciu Agricultură și Cadastru

42.Cu privire la transmiterea în comodat a unor bunuri aflate în proprietate publică a raionului Sîngerei

Raportor: Ion Harabagiu, șef Serviciu Agricultură și Cadastru

43.Privind transmiterea bunurilor din proprietatea publică a raionului (Aparatul Președintelui raionul Sîngerei) în proprietatea publică a statului (Agenția Teritorială de Asistență Socială Nord-Vest)

Raportor: Ala Doagă, șefa Serviciului Financiar