Ședințe

Deciziile aprobate în cadrul ședinței extraordinare a Consiliului raional din 01.10.2021

Proces-Verbal

 1. Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier şi operarea modificărilor în componenţa Comisiilor consultative de specialitate

Raportor: Luca Mihaela, secretarul Consiliului raional

 1. Cu privire la autorizarea casării bunurilor uzate raportate la mijloace fixe, aflate în gestiunea Direcția Finanțe

Raportor: Banaru Octavian, șef Direcția Finanțe

 1. Cu privire la executarea bugetului raionului pentru semestrul I al anului 2021

Raportor: Banaru Octavian, șef Direcția Finanțe

 1. Cu privire la modificarea Deciziei nr.5/4 din 15.12.2020” Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2021, în lectura a doua

Raportor: Banaru Octavian, șef Direcția Finanțe

 1. Cu privire la modificarea Anexei nr.1 a Deciziei Consiliului raional nr.3/12 din 22.07.2021 ”Privind aprobarea Programului lucrărilor de întreținere și reparație a drumurilor publice locale (de interes raional) finanțate din mijloacele fondului rutier pentru anul 2021”

Raportor: Țîbîrnă Vasile, șef Secția Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri

 1. Cu privire la organizarea recrutării tinerilor a.n.2006 de către secția administrativ-militară a raionului Sîngerei

 Raportor: Timofeev Olga, șef Secția adminitrativ-militară a raionului Sîngerei

 1. Cu privire la primirea activelor (lucrări de reparații capitale, efectuate de IMSP Centrele de Sănătate: (Biruința, Cubolta și IMSP Spitalul Raional Sîngerei) în proprietatea publică a raionului

Raportor: Doagă Ala, Contabil șef Serviciul Financiar

 1. Cu privire la autorizarea casării bunurilor uzate raportate la mijloacele fixe, aflate în gestiunea Aparatului Președintelui raionului Sîngerei și subdiviziunile lui

Raportor: Doagă Ala, Contabil șef Serviciul Financiar

 1. Cu privire la modificarea Deciziei nr.3/6 din 14.08.2014”Privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul și condițiile de desfășurare a Proiectului de construcție a locuințelor pentru păturile social/economic vulnerabile II și instituirea comisiei de selectare a beneficiarilor de locuințe sociale”

Raportor: Bajura Maria, șef DASPF

 1. Cu privire la aprobarea Acordului-Memorandum de colaborare

Raportor: Donos Teodor, Șef  Serviciul Juridic și Resurse Umane

 1. Cu privire la aprobarea Regulamentului Comisiei raionale pentru politicile de tineret din raionul Sîngerei

Raportor: Onceanu Viorel, șef Serviciul Tineret și Sport

 1. Cu privire la deschiderea unei singure clase a X-a,ca excepție, în L.T.”Nicolae Casso”, com.Chișcăreni și L.T.”Ion Creangă” s.Rădoaia

Raportor: Curciuc Mihai, Șef-interimar Direcția Educație

 1. Cu privire la constituirea comisiei raionale

Raportor: Galus Ion, președintele Comisiei consultative pentru Învățămînt.cultură,sport,tineret,ocrotirea sănătății,probleme sociale,turism și culte

 1. Cu privire la desemnarea unui consilier care va semna deciziile Consiliului raional în cazul în care Preşedintele şedinţei se află în imposibilitate de a semna

Raportor: Luca Mihaela, secretarul Consiliului raional

 1. Cu privire la raportul de activitate a Vicepreședinților raionului Sîngerei

  Raportori: Cuznețova Carolina, Delogramatic Ruslan, Țîbîrnă Igor, Luca Vasile,

  Cebotari Ivan, Consilieri raionali

 1. Cu privire la modificarea Deciziei nr.1/17 din 23.03.2021 ”Cu privire la aprobarea în redacție nouă a statutului Î.M. ”Centrul stomatologic raional Sîngerei” și actelor aferente activității întreprinderii respective

  Raportor: Galus Ion, președintele Comisiei consultative pentru

  Învățămînt.cultură,sport,tineret,ocrotirea sănătății,probleme sociale,turism și culte

 1. Cu privire la operarea modificărilor la Decizia nr.2/18 din 14 mai 2021 ”Cu privire la acordul preluării bunurilor din proprietatea public a statului, administrarea (Ministerul Educației,Culturii și Cercetării), în proprietatea public a raionului, administrarea (Direcția Educație), pachet educațional, camera web,seturi de computer și monitoare”

Raportor: Curciuc Mihai, Șef-interimar Direcția Educație

 1. Cu privire la transmiterea bunurilor proprietate publică a raionului din gestiunea IMSP Centrul de Sănătate Rădoaia în gestiunea IP Gimnaziul ”Ion Ignatiuc” s.Prepelița

 Raportor: Banaru Octavian, șef Direcția Finanțe