2021, Ședințe, Transparența Decizională

Deciziile aprobate în cadrul ședinței extraordinare a Consiliului raional din 10.12.2021

Proces-Verbal

  1. Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier şi operarea modificărilor în componenţa Comisiei consultative de specialitate

 Raportor: Luca Mihaela, secretarul Consiliului raional

2. Cu privire la modificarea Organigramei și statelor de personal ale Consiliului raional Sîngerei, aprobat prin Decizia nr. 10/5 din 19.12.2019

Anexă

Raportor: Delogramatic Ruslan, președintele Comisiei consultative de specialitate  pentru Etică,legislație,ordine și drepturile omului

3.Cu privire la executarea hotărîrii Judecătoriei Bălți din 22.09.2021 privind restabilirea imediată a domnului Brînză Lilian în funcția de Director al IMSP ”Spitalul Raional Sîngerei”

 Raportor: Valeriu Badrajan, consilier raional

4. Cu privire la modificarea Deciziei nr. 5/4 din 15.12.2020 „Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2021, în lectura a doua”

  Raportor: Banaru Octavian, șef Direcția Finanțe

5. Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2022( în prima lectură)

Raportor: Banaru Octavian, șef Direcția Finanțe

6. Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare socio-economică a Raionului Sîngerei pentru perioada anilor 2021-2028

  Strategia de dezvoltare a Raionul Sîngerei 2021-2028

Raportor: Cucoș Lilia, șef Direcția Economie și Atragerea Investițiilor

7. Cu privire la aprobarea  încheierii  contractului de locațiune

Raportor: Cucoș Lilia, șef Direcția Economie și Atragerea Investițiilor

8. Cu privire la expunerea spre vânzare-cumpărare prin licitație ,,cu strigare” a bunului imobil proprietate publică din domeniul privat

Raportor: Cucoș Lilia, șef Direcția Economie și Atragerea Investițiilor

9. Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare  şi funcționare a Bibliotecii Publice Teritoriale Raionale Sîngerei

  Regulament

Raportor: Rusu Valeriu, șef Secția Cultură

10. Cu privire la operarea modificărilor la  Decizia  nr. 2/12 din 14.04.2016 „Privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, structurii și statelor de personal ale Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei”

Raportor: Bajura Maria, șef Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei

11. Cu privire la aprobarea modificărilor în pct. 1.1.,Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului de plasament temporar pentru persoane vârstnice și persoane cu dizabilități „Agape” din or. Sîngerei, al Deciziei nr.5/8 din 28 septembrie 2017

Raportor: Bajura Maria, șef Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei

12. Cu privire la transmiterea cu titlu gratuit a activelor ( set echipament video, calculator, covor, mese de birou, scaune ISO) proprietate publică a raionului din gestiunea Aparatului Președintelui raionului Sîngerei în gestiunea economică al IP Incubatorul de Afaceri Sîngerei

Raportor: Doagă Ala, Contabil șef Serviciul Financiar

13. Cu privire la aprobarea modificării pct. 3 al Regulamentului de funcționare a Centrului raional de Tineret Sîngerei, reconfirmarea în funcția de manager a dnei Luchian Olesea și aprobarea Statutului IP „Centrul raional de Tineret Sîngerei”

Anexă

Raportor: Onceanu Viorel, Specialist principal Serviciul Tineret și Sport

14. Cu privire la acordarea premiului anual pentru anul 2021

Anexa 

15. Cu privire la acceptarea rolului de partener în cadrul Proiectului Demonstrativ ,, Generarea distribuită a energiei electrice regenerabile”

Raportor: Cucoș Lilia, șef Direcția Economie și Atragerea Investițiilor

16. Cu privire la prelungirea termenului de transmitere în gestiune cu titlu gratuit

Raportor: Donos Teodor, Șef Serviciul Juridic și Resurse Umane

17. Cu privire la desemnarea unui consilier care va semna deciziile Consiliului raional în cazul în care Preşedintele  şedinţei se află în imposibilitate de a semna

Raportor: Luca Mihaela, secretarul Consiliului raional

  Anunțuri , informații