Fără categorie, Noutăți

„Planificare SMART în domeniul managementului apelor”

La data de 08.06.2022, experții din cadrul  ADR Nord, dna Elena Boboc, șefa Secției planificare și cooperare regională, ADR Nord, de comun cu dna Victoria Zabolotnii, specialist secția planificare și cooperare regională, ADR Nord, dl Sergiu Rusu – expert în planificare strategică, au informat primarii din raionul Sîngerei despre reglementările din cadrul proiectului „Planificare SMART în domeniul managementului apelor” care este implementat de ADR Nord prin intermediul Fondului de Inovare pentru Obiectivele de Dezvoltare Durabilă din Moldova (SDG Innovation Fund Moldova), în cadrul Proiectului „Suport pentru Guvernul Republicii Moldova în implementarea Agendei 2030”, finanțat de Ministerul Federal German pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (BMZ) și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

La ședință au participat Tudor Tutunaru, Vicepreședintele raionului, primarii raionului Sîngerei, specialiștii Direcției Economie și Atragerea Investițiilor, Secției Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri și reprezentanții Î.M. ”Indmetalcongaz”.

Dl Sergiu Rusu – expert în planificare strategică, a prezentat raportul expertului responsabil de actualizarea capitolului care prevede sectorul Aprovizionare cu apă și canalizare (AAC) din Strategia socio-economică a raionului Sîngerei și analiza cu privire la situația asigurării cu apă potabilă și canalizare a localităților din raionul Sîngerei. Totodată, dumnealui  a oferit răspunsuri explicite  la întrebările adresate de către primarii din comunele Pepeni, Prepelița Bilicenii Vechi, Cubolta, Cotiujenii Mici, Ciuciucieni și reprezentanții  Î.M.”Indmetalcongaz”.

Participanții la ședința grupului de lucru au discutat pe marginea planului de acțiuni al capitolului AAC și au propus unele completări și ajustări pentru acesta. Deasemenea, au stabilit acțiunile principale în cadrul procesului de monitorizare și evaluare a capitolului de asigurare cu apă. Documentul strategic actualizat urmează să fie supus audierilor publice, iar ulterior – aprobat de Consiliul Raional Sîngerei.

Proiectul dat va avea impact asupra vieții socio-economice a localităților din raionul Sîngerei, în ceea ce privește calitatea mai bună a apei, o gamă mai largă de activități agricole și neagricole (diversificare economică), dezvoltarea turismului datorită accesului la AAC și facilități necesare în toate domeniile de activitate.

Evenimentul a fost organizat în cadrul unui proiect de planificare în domeniul managementului apelor implementat de Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Nord, prin intermediul Fondului de Inovare pentru Obiectivele de Dezvoltare Durabilă din Moldova, susținut de Guvernul Germaniei.

 

Lilia Cucoș

Șef Direcția Economie și Atragerea Investițiilor