Proiecte de decizii

Proiecte de decizie pentru ședința ordinară din 08 septembrie 2023

Dispoziția de convocare Nr. 95  din 29 august 2023

Ordinea de zi 

1.Cu privire la ridicarea înainte de termen a mandatului de consilier

Raportor: Mihaela Luca, Secretarul Consiliului Raional 

2.Cu privire la desemnarea candidaturilor pentru constituirea Consiliului Electoral de Circumscripție de nivelul al II-lea, Sîngerei (Alegeri  locale generale  din 05.11.2023)

Raportor: Mihaela Luca, Secretarul Consiliului Raional 

3. Cu privire la aprobarea  încheierii  contractului de locațiune

Raportor: Lilia Cucoș, șef DEAI și EE

4.Cu privire la asigurarea interimatului funcției de  Administrator al Î.M. „Centrul stomatologic raional Sîngerei”

Raportor: Angela Mihaliuc, specialist principal Secția Juridică și Resurse Umane

5.Cu privire la organizarea recrutării tinerilor a.n.2008 de către secția administrativ-militară a raionului Sîngerei

Raportor: Evghen Gorodenco, șef Secție Administrativ Militară

6.Cu privire la aprobarea Acordului de parteneriat în implementarea fazei II a Proiectului Viața Sănătoasă: Reducerea poverii bolilor netransmisibile

Regulament ACI; Acord de cooperare;

Raportor: Gheorghe Balea, șef Centrul de Sănătate Publică Bălți (subdiviziunea Sîngerei)

7.Cu privire la aprobarea Programului Raional de imunizări pentru anii 2023-2027

Raport program 2016 – 2020Anexa 2; Anexa 3; Anexa 4;

Raportor: Gheorghe Balea, șef Centrul de Sănătate Publică Bălți (subdiviziunea Sîngerei)

8. Privind modificarea Deciziei nr. 7/2 din 23.12.2022 „Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2023”

Anexele 1-5; Anexa repartizare; 

Raportor: Octavian Banaru, șef Direcție Finanțe

9. Cu privire la transmiterea activelor (costul reparațiilor capitale) din proprietatea publică a raionului în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul I

Raportor: Octavian Banaru, șef Direcție Finanțe

10.Cu privire la acordul preluării  bunurilor din proprietatea publică a statului (Ministerul Educației și Cercetării), în proprietatea publică a raionului (gestiunea Gimnaziilor și  Liceelor Teoretice)

Raportor: Lilia Scurtu, șef interimar Direcția Educație

11.Cu privire la deschiderea  unei singure clase a X-a, ca excepție, în L.T. ,, Nicolae Casso” s. Chișcăreni și L.T. ,, Ion Creangă” s. Rădoaia

Raportor: Lilia Scurtu, șef interimar Direcția Educație

12.Cu privire la aprobarea  Statutelor Instituțiilor Publice (Gimnazii și Licee Teoretice) din raionul Sîngerei

Raportor: Lilia Scurtu, șef interimar Direcția Educație

13.Cu privire la examinarea Notificării OT Bălți al Cancelariei de Stat 1304/OT₁-388 din 28 iulie 2023

Raportor: Mihaela Luca, Secretarul Consiliului Raional 

14.Cu privire la examinarea Notificării OT Bălți al Cancelariei de Stat 1304/OT₁-399 din 2 august 2023

Raportor: Mihaela Luca, Secretarul Consiliului Raional 

15. Cu privire la casarea bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe, aflate în gestiunea  IP Liceul Teoretic ,,Nicolae Casso”, s. Chişcăreni

Raportor: Directorul Liceului Teoretic  ,,Nicolae Casso”, Crăciun Viorica      

16.Privind autorizarea casării bunurilor uzate raportate la mijloacele fixe, aflate în gestiunea  I.P.Gimnaziul „Alecu Russo” s. Sîngereii Noi r. Sîngerei

Anexa 1; Act de casare; Scrisoare de argumentare;

Raportor: Director Gimnaziul  ”Alecu Russo” Caplinscaia Valentina

17.Privind autorizarea casării bunurilor uzate raportate la mijloace fixe, aflate în gestiunea instituțiilor din subordinea Secției Cultură Sîngerei

Raportor: Valeriu Rusu, șef Secția Cultură 

18. Privind autorizarea casării bunurilor uzate raportate la mijloacele fixe, aflate în gestiunea Î.M. Centrul Stomatologic Raional Sîngerei

Raportor: Rodica Lopotenco, director interimar Î.M.,,Centrul Stomatologic Raional Sîngerei”

19. „Cu privire la lichidarea Fondului local de susținere socială a populației Sîngerei”

Raportor: Elena Andriuță, șef DASPF

20. „Cu privire la delegarea sportivului și antrenorului la Campionatul European la tenis de masă ediția a XVII-a”

Raportor: Viorel Onceanu, șef Serviciu Tineret și Sport