Proiecte de decizii

Proiecte de decizie pentru ședința extraordinară a Consiliului raional din 2 decembrie 2022

1.Privind modificarea Deciziei nr. 8/1 din 17.12.2021 „Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2022”

Raportor: Natalia Tofan, șef adjunct Direcția Finanțe

2.Cu privire la casarea bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe, aflate în gestiunea IP Liceul Teoretic ,,Nicolae Casso”, s. Chişcăreni

Raportor: Viorica Crăciun, director L.T. „Nicoale Casso” Chișcăreni

3.Cu privire la reorganizarea IMSP Centrul de Sănătate Cubolta

Raportor: Ion Galus, consilier raional

4.Cu privire la reorganizarea IMSP  Centrul de Sănătate Sîngerei”

Raportor: Ion Galus, consilier raional

5.Privind casarea mijloacelor fixe, aflate în gestiunea IMSP  ”Centrul de Sănătate Flămînzeni – Coșcodeni ”

Raportor: Clavdia Barcari, șef interimar CS Flămînzeni – Coșcodeni

6.Cu privire la instituirea Comisiei de concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de conducere din cadrul Consiliului raional

Raportor: Mihaela Luca, secretarul Consiliului raional

7.Cu privire la autorizarea casării bunurilor uzate raportate la mijloacele fixe, aflate în gestiunea IMSP Centrul de Sănatate Sîngerei

Raportor: Eleonora Tartacovschi, șef Centrul de Sănătate Sîngerei

8.Cu privire la demisia dnei  Olesea LUCHIAN din funcția de Manager al “Centrului Raional de Tineret Sîngerei 

Raportor: Angela Mihaliuc, specialist principal SJRU

9.”Cu privire la aprobarea Consiliilor Administrative ale IMSP CS Biruința, Bilicenii Vechi, Copăceni, Chișcăreni, Cubolta, Cotiujenii Mici, Drăgănești, Flămînzeni–Coșcodeni, Pepeni, Rădoaia, Sîngerei, Sîngereii Noi”

Anexe: 

Raportor: Teodor Donos, șef SJRU

10.Cu privire la modificarea Deciziei nr. 2/8 din 10.06.2022  ”Cu privire la modificarea contractului”

Raportor: Lilia Cucoș, șef DEAI și EE

11.Cu privire la operarea modificărilor la Decizia nr.2/12 din 14.04.2016 ,,Privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare , structurii și statelor de personal ale Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei și Serviciul Social ,, Asistență Personală’’

Raportor: Maria Zaiț, șef interimar DASPF

12.Cu privire la modificarea  Deciziei  nr. 1/17 din 23.03.2021 ,,Cu privire  la aprobarea  în redacţie nouă  a Statutului  Î.M. ,,Centrul Stomatologic  raional  Sîngerei” şi  actelor aferente activităţii întreprinderii respective

Raportor: Lilia Cucoș, șef DEAI și EE

Proiecte suplimentare: 

Cu privire la operarea modificărilor la decizia nr. 4/11 din 01.08.2019 „Cu privire la aprobarea Regulamentului și componenței nominale a Consiliului Consultativ din cadrul  Direcției Educație Sîngerei”

Raportor: Maria Bajura, șef Direcția Educație

Cu privire la autorizarea casării bunurilor uzate raportate la mijloacele fixe (fondul bibliotecii) aflate în administrarea I.P. Liceul Teoretic ”A. Agapie” din s. Pepeni.

Raportor: Pavel Maxian, director intrimar L.T.„A.Agapie”, Pepeni

Privind transmiterea al activului televizor „Smart TV FINLUX LED ” din proprietatea raionului (Aparatul Președintelui raionul Sîngerei) în proprietatea publică a IMSP Spitalul Raional Sîngerei

Raportor: Ala Doagă, contabil șef Serviciul Financiar

Cu privire la primirea bunurilor cu titlu gratuit  în proprietate publică a raionului și transmiterea lor în gestiunea instituțiilor subordonate

Raportor: Ala Doagă, contabil șef Serviciul Financiar

Cu privire la modificarea unor acte administrative privind Structura şi efectivul-limită ale Aparatului Președintelui raionului și Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei

Anexa:

Raportor: Angela Mihaliuc, specialist principal SJRU

Cu privire la transmiterea cu titlu gratuit activul proprietate publică a raionului, automobilul de serviciu de model Ford Transit din gestiunea Aparatului Președintelui raionului Sîngerei în gestiunea DASPF  Sîngerei

Raportor: Lilia Cucoș, șef DEAI și EE

Cu privire la modificarea Deciziei nr. 5/19 din 14.10.2022 ”Cu privire la  inițierea procedurii de dizolvare a Î.M. „INDMETALCONGAZ””

Raportor: Vasile Luca, consilier raional

Cu privire la acordul preluării  bunurilor din proprietatea publică a statului (Ministerul Educației și Cercetării), în proprietatea publică a raionului (gestiunea IP Gimnaziul Bălășești, s. Bălășești)

Raportor: Maria Bajura, șef Direcție Educație

Cu privire la acordarea premiului anual pentru anul 2022

Anexa:

Raportor: Angela Mihaliuc, specialist principal SJRU

 Cu privire la examinarea Hotărârii Judecătoriei Bălți din 30.11.2022

Raportor: Teodor Donos, șef SJRU