Fără categorie, Noutăți

Seminar în domeniul agriculturii

Azi, 06 octombrie 2022, în sala de ședințe a consiliului raional Sîngerei s-a desfășurat seminarul cu tema „Particularitățile agrotehnice specifice perioadei toamnă 2022 – iarnă 2023. Agricultura durabilă – cheia succesului în condițiile încălzirii globale”. Măsura a fost organizată de către serviciul agricultură și cadastru, cu participarea producătorilor agricoli din raion și specialiștilor ANSA. Moderator a fost dl Boris Boincean,  doctor habilitat, profesor, cercetător la Institutul de Cercetare pentru culturile de câmp „Selecția”, promotor al științei agrare durabile în Republica Moldova. D-l Boris Boincean a vorbit despre problema mondială –  încălzirea destul de rapidă a  climei ce conduce la secetele devenite tot mai frecvente,  agricultura fiind responsabilă de  35% din această încălzire. În toamna anului trecut  am avut de 10 ori mai puține precipitații decît norma cea ce a contribuit la scăderea semnificativă a productivității culturilor de grupa întîia. D-l lector a menționat că noi respectăm legile economiei fără a respecta legile agriculturii. Luam totul din sol fără a da nimic înapoi. Din această cauză din anii 60 roada e în continuă scădere  ca și fertilitatea solului. E necesar să găsim căi alternative de practicare a agriculturii . Solul e viu, să nu-l neglijăm, să-l hrănim. Să folosim îngrășămintele minerale cu multă precauție. D-l Boincean s-a mai oprit la situația alarmantă cu privire la structura semănăturilor – suprafața plantelor ce secătuiesc solul precum floarea soarelui a cresct mult în ultimii ani, cea a ierburilor perene, însă, care contribuie la structurarea solului e în scădere catastrofală. Noi am uitat de asolament. Solul nu trebuie de lăsat gol, trebuie să fie acoperit cu resturi vegetale ce îl protejează de secetă. La un singur hectar se pierde 0,5 t de humus necompensat din cauza lipsei carbonului din sol ce alimentază bacteriile. Sînt necesare schimbări  de atitudine față de sol. Dacă continuăm așa în curînd vom rămîne fără soluri fertile și nici irigația n-o să ajute deoarece sînt necesare măsuri complexe. Să stopăm neglijarea solului în goană după roadă!
 Cu părere de rău  nu toți doritorii de a participa la seminar au reușit să ajungă, deoarece acum e topul lucrărilor agricole și recoltarea, și semănatul, însă, dl Boincean este  un oaspete drag al nostru deja de mult timp și sperăm că va mai răspunde și pe viitor invitațiilor noastre în așa mod ca toți agricultorii să aibă posibilitatea să se bucure de sfaturile oferite generos de dlui.
  Mulțumim mult d-lui Boincean pentru receptivitate,  pentru  optimizmul său contagios și efortul cu care promovează agricultura durabilă și grija față de sol.

Serviciul Agricultură și Cadastru