2021, Ședințe

Deciziile aprobate în cadrul ședinței extraordinare a Consiliului raional din 22.07.2021

Proces-Verbal Nr.3

1. Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier și operarea modificărilor în componența Comisiilor consultative de specialitate.

Raportor: Vitalie Tabarcea, șef Secție Administrație Publică

2. Cu privire la numirea în funcție a Secretarului Consiliului raional.

Raportor: Angela Mihaliuc, specialist principal, Serviciu Juridic și Resurse Umane

3. Cu privire la demisie.

Raportor: Angela Mihaliuc specialist principal, Serviciu Juridic și Resurse Umane

4. Cu privire la modificare.

Raportor: Teodor Donos, șef Serviciu Juridic și Resurse Umane

5. Cu privire la aprobarea Regulamentului.

Raportor: Teodor Donos, șef Serviciu Juridic și Resurse Umane

6. Cu privire la aprobarea Regulamentului.

Raportor: Teodor Donos, șef Serviciu Juridic și Resurse Umane

7. Privind modificarea deciziei nr. 8/17 din 17.12.2015.

Raportor: Teodor Donos, șef Serviciu Juridic și Resurse Umane

8. Cu privire la modificarea deciziilor.

Raportor: Lilia Cucoș, șef Direcție Economie și Atragerea Investițiilor

9. Cu privire la modificarea deciziei nr. 2/3 din 26.04.2018.

Raportor: Lilia Cucoș, șef Direcție Economie și Atragerea Investițiilor

10. Cu privire la aprobarea încheierii contractului de comodat.

Raportor: Lilia Cucoș, șef Direcție Economie și Atragerea Investițiilor

11. Privind modificarea Deciziei nr. 3/19 din 03.09.2020 “Cu privire la aprobarea în redacție nouă a statutului Î.M. “INDMETALCONGAZ”” și actelor aferente activității întreprinderii respective.

Raportor: Iulian Erimei, vicepreședinte al raionului

12. Cu privire la modificarea Anexei nr.1 a Deciziei Consiliului Raional nr.5/5 din 15.12.2020 ,,Privind aprobarea Programului lucrărilor de întreţinere şi reparaţie a drumurilor publice locale (de interes raional) finanţate din mijloacele fondului rutier pe anul 2021”.

Raportor: Vasile Țîbîrnă, șef Secție Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri

13. Privind transmiterea activelor (costul reparațiilor capitale ale clădirilor instituțiilor educaționale) din proprietatea publică a raionului gestiunea Direcția Educație, în proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale de nivelul I.

Raportor: Mihail Curciuc, șef-adjunct Direcție Educație

14. Cu privire la transmiterea unor bunuri.

Raportor: Mihail Curciuc, șef-adjunct Direcție Educație

15. Privind autorizarea casării bunurilor uzate raportate la mijloacele fixe (cărți), aflate în administrarea unor instituții de învățământ din raion.

Raportor: Mihail Curciuc, șef-adjunct Direcție Educație

16. Privind autorizarea casării bunurilor uzate raportate la mijloace fixe, aflate în gestiunea L.T. “Alexandru Agapie”.

Raportor: Liuba Rudei, director L.T. “Alexandru Agapie”

17. Privind autorizarea casării bunurilor uzate raportate la mijloace fixe, aflate în gestiunea I.P. Gimnaziul “Luceafărul” din or. Biruința.

Raportor: Natalia Vechiu, director gimnaziu “Luceafărul”

18. Privind casarea mijloacelor fixe, aflate în gestiunea IMSP „Spitalul raional Sîngerei”.

Raportor: Vasile Malcoci, director-interimar IMSP “Spitalul raional Sîngerei”

19. Privind casarea mijloacelor fixe, aflate în gestiunea IMSP “Centrul de Sănătate Biruința”.

Raportor: Gheorghe Ojog, șef IMSP “Centrul de Sănătate Biruința”

20. Cu privire la transmiterea activelor (costul reparațiilor capitale în instituțiile publice educaționale) din proprietatea publică a raionului în proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale de nivelul I.

Raportor: Valeriu Rusu, șef Secție Cultură

21. Cu privire la transmiterea activelor (costul reparațiilor capitale), din proprietatea publică a raionului în proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale de nivelul I.

Raportor: Octavian Banaru, șef Direcție Finanțe

22. Privind modificarea deciziei nr. 5/4 din 15.12.2020 “Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2021, în lectura a doua”.

Raportor: Octavian Banaru, șef Direcție Finanțe

23. Cu privire la efectuarea examenului medico-militar al recruților și încoroporarea în serviciul militar în termen, cu termen redus și cel civil, în toamna 2021-iarna 2022 în secția administrativ-militară a raionului Sîngerei.

Raportor: Olga Timofeev – șef Secție administrativ-militară

24. Cu privire la aprobarea Regulamentului de funcționare al Centrului raional de Tineret Sîngerei.

Raportor: Viorel Onceanu, specialist principal Serviciu Tineret și Sport

25. Cu privire la examinarea interpelărilor și realizarea deciziilor aprobate de către Consiliul raional.

Raportor: Vitalie Tabarcea, șef Secție Administrație Publică

26. Cu privire la desemnarea unui consilier care va semna deciziile Consiliului raional, în cazul în care Preşedintele şedinţei se află în imposibilitate de a semna.