Ședințe, Transparența Decizională

Deciziile aprobate în cadrul ședinței ordinare a Consiliului raional din 31 martie 2022

Proces-Verbal

1.Cu privire la eliberarea din funcție înainte de termen a vicepreședintelui raionului, dl Ion BÎRSANU

 Raportor:Donos Teodor, șef Serviciul Juridic și Resurse Umane

 1. Cu privire la demisia dlui Bulat Constantin din funcția de Administrator al Î.M. ”Centrul Stomatologic Raional Sîngerei”

Raportor: Donos Teodor, șef Serviciul Juridic și Resurse Umane

 1. Privind demisia dlui Eugeniu Sincovschi din funcția de Administrator (Director) al Î.M. “INDMETALCONGAZ

Raportor: Donos Teodor, șef Serviciul Juridic și Resurse Umane

 1. Cu privire la aprobarea statelor de personal ale Instituţiilor Medico-Sanitare Publice, pentru anul de gestiune 2022

Raportor: Donos Teodor, șef Serviciul Juridic și Resurse Umane

 1. Cu privire la modificarea Anexei nr.2 a Deciziei nr.2/1 din 05.04.2012”Cu privire la organigrama și statele de personal ale Aparatului Președintelui raionului,direcțiilor,secțiilor și altor subdiviziuni din subordinea Consiliului raional”

Anexa 1

Anexa 2

Raportor: Donos Teodor, șef Serviciul Juridic și Resurse Umane

 1. Cu privire la examinarea notificării nr. 1304/OT1-75 din 19.01.2022

Raportor: Comisia consultativă pentru Economie,finanțe și buget

 1. Cu privire la examinarea notificării nr. 1304/OT1-76 din 19.01.2022

Raportor: Comisia consultativă pentru Economie,finanțe și buget

 1. Cu privire la acordul de transmitere în locațiune a suprafeței neutilizate în procesul de activitate, aflat în gestiunea IMSP Centrul de Sănătate Sîngerei

Raportor: Cucoș Lilia, Șef Direcția Economie și Atragerea Investițiilor

 1. Cu privire la achiziționarea echipamentului medical

Raportor: Cucoș Lilia, Șef Direcția Economie și Atragerea Investițiilor

 1. Cu privire la modificarea Actelor de inventariere a clădirilor, proprietate a Consiliului raional, aprobate prin deciziile Consiliului raional nr. 6/15 din 18.08.2011, nr. 3/11 din 06.09.2009, nr. 4/13 din 11 august 2016

Anexă 

Raportor: Cucoș Lilia, Șef Direcția Economie și Atragerea Investițiilor

 1. Cu privire la primirea bunurilor cu titlu gratuit în proprietate publică a raionului și transmiterea lor în gestiunea insituțiilor subordonate

Acord de finanțare

Anexa 1

Anexa 2

Raportor: Cucoș Lilia, Șef Direcția Economie și Atragerea Investițiilor

 1. Cu privire la modificarea Deciziei nr.1/17 din 23.03.2021 ”Cu privire la aprobarea în redacție nouă a Statutului ÎM ”Centrul Stomatologic raional Sîngerei” și actelor aferente activității întreprinderii respective”

Anexă

Anexă

Raportor: Cucoș Lilia, Șef Direcția Economie și Atragerea Investițiilor

 1. Cu privire la modificarea Deciziei nr.3/19 din 03.09.2020”Cu privire la aprobarea în redacție nouă a Statutului ÎM ”INDMETALCONGAZ” și actelor aferente activității întreprinderii respective”

Raportor: Cucoș Lilia, Șef Direcția Economie și Atragerea Investițiilor

14. Cu privire la autorizarea casării bunurilor uzate raportate la mijloace fixe, aflate în gestiunea I.P. Gimnaziul ”Anton Crihan”

Raportor: Curciuc Elizaveta, Director I.P. Gimnaziul ”Anton Crihan”

15.Cu privire la autorizarea casării bunurilor uzate raportate la mijloace fixe, aflate în gestiunea Direcției Educație Sîngerei

Raportor: Curciuc Mihai, Șef-adjunct Direcția Educație

16.Cu privire la autorizarea casării bunurilor uzate raportate la mijloace fixe, (cărți), aflate în administrarea unor instituții de învățămînt din raion

Anexă

Raportor: Curciuc Mihai, Șef-adjunct Direcția Educație

17.Cu privire la modificarea Anexei nr.1 a Deciziei Consiliului raional nr.8/13 din 17.12.2021”Cu privire la aprobarea Programului lucrărilor de întreținere și reparație a drumurilor publice locale (de interes raional) finanțate din mijloacele fondului rutier pentru anul 2022”

Anexă

Raportor: Simonov Minodora, șef Secția Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri

18.Cu privire la aprobarea Programului de acțiuni sportive și Acordul de colaborare cu echipa AO ”FC Sîngerei„ pentru anul 2022

Anexa 1

Anexa 2

Raportor: Onceanu Viorel, specialist principal Serviciul Tineret și Sport

19.Cu privire la executarea bugetului raional pentru anul 2021

Anexe

Raportor: Banaru Octavian, șef Direcția Finanțe

20.Privind modificarea Deciziei nr. 8/1 din 17.12.2021 „Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2022″

Anexe

Raportor: Banaru Octavian, șef Direcția Finanțe

21.Cu privire la aprobarea Planului raional Anticorupție pentru anul 2022

Anexă

Raportor: Donos Teodor, șef Serviciul Juridic și Resurse Umane

22.Privind modificarea Deciziei nr. 1/37 din 23.03.2021 ”Cu privire la modificarea condițiilor contractuale”

Raportor:Donos Teodor, șef Serviciul Juridic și Resurse Umane

23.Cu privire la aprobarea acordului

Anexă

Raportor:Donos Teodor, șef Serviciul Juridic și Resurse Umane

24.Cu privire la efectuarea examenului medico-militar al recruților și încorporarea în serviciul militar în termen, cu termen redus și cel civil în primăvara – vara 2022 în secţia administrativ-militară a raionului Sîngerei

Anexă

Raportor: Timofeev Olga, șef Secția administrativ-militară

25.Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 8/1 din 23.11.2019 ”Cu privire la componenţa nominală și numerică a comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului raional Sîngerei pe durata mandatului 2019-2023”

Anexă

Raportor: Rusu Alexandru, consilier raional

26.Cu privire la aprobarea Planului de activitate al Consiliului raional pentru trimestrul I și II al anului 2022

Anexă

Raportor: Luca Mihaela, secretarul Consiliului raional

27.Cu privire la examinarea interpelărilor și realizarea deciziilor aprobate de către Consiliul raional

Anexă

Raportor: Luca Mihaela, secretarul Consiliului raional

28.Cu privire la implementarea recomandărilor Hotărîrii Curții de Conturi nr.36 din 16 iulie 2021

Raportor: Comisia consultativă pentru Economie,finanțe și buget

29. Cu privire la suspendarea raporturtului de serviciu

Raportor: Ion Galus, consilier raional

30. Cu privire la executarea Hotărârii Judecătoriei Bălți

Raportor: Oleg Cernei, consilier raional

31. Cu privire la aprobarea contractului de acordare a asistenței privind înregistrarea în calitate de operator de date cu caracter personal la Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (CNPDSP).

Raportor: Donos Teodor, șef Serviciul Juridic și Resurse Umane

32.Cu privire la acordul de acceptare a sub locațiunii a bunului

Raportor: Donos Teodor, șef Serviciul Juridic și Resurse Umane

33.Cu privire la aprobarea acordului de parteneriat proiectul educativ „Singur acasă”

Raportor: Donos Teodor, șef Serviciul Juridic și Resurse Umane