Proiecte de decizii

Proiecte de decizii pentru ședința ordinară a Consiliului raional din 31.03.2022

ORDINEA DE ZI:

a ședinței ordinare a Consiliului raional Sîngerei

din 31 martie 2022

( ora 10:00, Casa de cultură „N.Iorga”, or. Sîngerei)

1.Cu privire la eliberarea din funcţie înainte de termen a vicepreşedintelui raionului, dl Ion BÎRSANU

Raportor:Donos Teodor, șef Serviciul Juridic și Resurse Umane

2.Cu privire la demisia Administratorului Î.M. “Centrul Stomatologic Raional Sîngerei”

Raportor: Donos Teodor, șef Serviciul Juridic și Resurse Umane

3.Cu privire la demisia Administratorului Î.M. “INDMETALCONGAZ”

Raportor: Donos Teodor, șef Serviciul Juridic și Resurse Umane

4.Privind aprobarea statelor de personal ale Instituțiilor Medico-Sanitare Publice, pentru anul de gestiune 2022

Raportor: Donos Teodor, șef Serviciul Juridic și Resurse Umane

5.Privind modificarea Anexei nr. 2 a Deciziei nr. 2/1 din 05.04.2012 „Cu privire la organigrama şi statele de personal ale Aparatului Preşedintelui raionului, direcţiilor, secţiilor şi altor subdiviziuni din subordinea Consiliului raional”

   Anexa 1

   Anexa 2

Raportor: Donos Teodor, șef Serviciul Juridic și Resurse Umane

6.Cu privire la examinarea notificării nr.1304/OT1-75 din 19.01.2022

Raportor: Comisia consultativă pentru Economie,finanțe și buget

7.Cu privire la examinarea notificării nr.1304/OT1-76 din 19.01.2022

Raportor: Comisia consultativă pentru Economie,finanțe și buget

8.Cu privire la acordul de transmitere în locațiune a suprafeței neutilizate în procesul de activitate, aflat în gestiunea IMSP Centrul de Sănătate Sîngerei

Raportor: Cucoș Lilia, Șef Direcția Economie și Atragerea Investițiilor

9.Cu privire la achiziționarea echipamentului medical

Raportor: Cucoș Lilia, Șef Direcția Economie și Atragerea Investițiilor

10.„Cu privire la modificarea Actelor de inventariere a clădirilor, proprietate a Consiliului raional, aprobate prin deciziile Consiliului raional nr. 6/15 din 18.08.2011, nr. 3/11 din 06.09.2009, nr. 4/13 din 11 august 2016”

   Anexa 1

   Anexa 2

Raportor: Cucoș Lilia, Șef Direcția Economie și Atragerea Investițiilor

11.Cu privire la primirea bunurilor cu titlu gratuit în proprietate publică a raionului și transmiterea lor în gestiunea instituțiilor subordonate

Raportor: Cucoș Lilia, Șef Direcția Economie și Atragerea Investițiilor

12.Cu privire la modificarea Deciziei nr. 1/17 din 23.03.2021 ,,Cu privire la aprobarea în redacţie nouă a Statutului Î.M. ,,Centrul Stomatologic raional Sîngerei” şi actelor aferente activităţii întreprinderii respective”

Raportor: Cucoș Lilia, Șef Direcția Economie și Atragerea Investițiilor

13.Cu privire la modificarea  Deciziei  nr.3/19 03.09.2020 ,,Cu privire  la aprobarea  în redacţie nouă  a Statutului  Î.M. ,,INDMETALCONGAZ” şi  actelor aferente activităţii întreprinderii respective”

Raportor: Cucoș Lilia, Șef Direcția Economie și Atragerea Investițiilor

14.Cu privire la acordarea Bibliotecii Publice Teritoriale Raionale Sîngerei, numelui Academicienilor Gheorghe și Maria Duca

Raportor: Rusu Valeriu, șef Secția Cultură

15.Privind autorizarea casării bunurilor uzate raportate la mijloace fixe, aflate în gestiunea I.P.Gimnaziul ,,Anton Crihan’’

  Anexă

Raportor: Curciuc Elizaveta, Director I.P. Gimnaziul ”Anton Crihan”

16.Cu privire la autorizarea casării bunurilor uzate raportate la mijloace fixe, aflate în gestiunea Direcției Educație Sîngerei

    Anexă

Raportor: Curciuc Mihai, Șef-adjunct Direcția Educație

17.Cu privire la autorizarea casării bunurilor uzate raportate la mijloacele fixe, (cărți) aflate în administrarea unor instituții de învățământ din raion

   Anexă

Raportor: Curciuc Mihai, Șef-adjunct Direcția Educație

18.Cu privire la modificarea Anexei nr.1 a Deciziei Consiliului Raional nr.8/13 din 17.12.2021 “Cu privire la aprobarea Programului lucrărilor de întreţinere şi reparaţie a drumurilor publice locale (de interes raional) finanţate din mijloacele fondului rutier pe anul 2022

Anexă

Raportor: Simonov Minodora, șef Secția Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuriâ

19.Cu privire la aprobarea Programului de acţiuni sportive și Acordul de colaborare cu echipa AO „FC Sîngerei” pentru anul 2022

Raportor: Onceanu Viorel, specialist principal Serviciul Tineret și Sport

20.Cu privire la executarea bugetului raional pentru anul 2021. 

  Anexa nr. 1

  Anexa nr. 2

  Anexa nr. 3

  Anexa nr. 4

  Anexa nr. 5

Raportor: Banaru Octavian, șef Direcția Finanțe

21.Privind modificarea Deciziei nr. 8/1 din 17.12.2021 „Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2022″

Raportor: Banaru Octavian, șef Direcția Finanțe

22.Cu privire la aprobarea Planului raional Anticorupție pentru anul 2022

Raportor: Donos Teodor, șef Serviciul Juridic și Resurse Umane

23.Privind modificarea Deciziei nr. 1/37 din 23.03.2021 Cu privire la modificarea condițiilor contractuale

Raportor: Donos Teodor, șef Serviciul Juridic și Resurse Umane

24.Cu privire la aprobarea acordului

Anexă

Raportor: Donos Teodor, șef Serviciul Juridic și Resurse Umane

25.Cu privire la efectuarea examenului medico-militar al recruților și încorporarea în serviciul militar în termen, cu termen redus și cel civil în primăvara – vara 2022 în secţia administrativ-militară a raionului Sîngerei

Raportor: Timofeev Olga, șef Secția administrativ-militară

26.Cu privire la edificarea bustului „Alexandru JDANOV”

Raportor: Guțu Victor, consilier raional

27.Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 8/1 din 23.11.2019 ”Cu privire la componenţa nominală și numerică a comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului raional Sîngerei pe durata mandatului 2019-2023”

  Anexă

Raportor: Rusu Alexandru, consilier raional

28.Cu privire la aprobarea Planului de activitate al Consiliului raional pentru trimestrul I și II al anului 2022

Raportor: Luca Mihaela, secretarul Consiliului raional

29.Cu privire la examinarea interpelărilor și realizarea deciziilor aprobate de către Consiliul raional

Raportor: Luca Mihaela, secretarul Consiliului raional

30.Cu privire la implementarea recomandărilor Hotărîrii Curții de Conturi nr.36 din 16 iulie 2021

Raportor: Comisia consultativă pentru Economie,finanțe și buget

  Anunțuri , informații  

Raport DEAI pe anul 2021