Secretarul de Stat al Ministerului Energiei în vizită la Sîngerei

Astăzi, într-o vizită de lucru în raionul Sîngerei se află Constantin Borosan, Secretarul de Stat al Ministerului Energiei. Vizita a debutat la Consiliul raional Sîngerei, unde oficialul s-a întrunit într-o ședință comună cu președintele raionului, Cristian Cainarian, vicepreședinții Vera Serbușca și Ivan Cebotari, edilii locali și funcționari ai entității.

Președintele raionului, Cristian Cainarian, a salutat audiența și a menționat că astăzi urmează să se discute despre politicile și programele Ministerului Energiei, posibilitatea extinderii rețelelor de gazoduct în localități și eficientizarea energetică a clădirilor sociale.

Ulterior, Constantin Borosan, Secretar de Stat al Ministerului Energiei, a vorbit despre domeniile de activitate a  ministerului: energia electrică, termică, gaze naturale și infrastructura energetică. Totodată, el a făcut referire că în acest an vor debuta lucrările de construire pentru zona Nord la linia de electricitate Suceava-Bălți, pilotarea unui proiect ce presupune instalarea contoarelor inteligente la fiecare gospodărie casnică, introducerea unui nou mecanism, „Factura Net”, pentru consumatorii mici, demararea Programului Proiectul Eficiență Energetică în Republica Moldova, care se va implementa în 10 instituții spitalicești, printre care se va regăsi și Spitalul Clinic Municipal Bălți, continuarea Programului „Rabla pentru electrocasnice”, oferind oportunitatea familiilor vulnerabile să-și reducă cheltuielile în factură pentru energie electrică prin înlocuirea electrocasnicelor vechi cu echipamente noi și eficiente din punct de vedere energetic.

Deschiși spre un dialog eficient, primarii au adresat întrebări în ceea ce privește investițiile necesare pentru modernizarea infrastructurii energetice locale, posibilitățile de prelucrare a deșeurilor și transformarea acestora în energie, posibilitățile de accesare a fondurilor europene destinate proiectelor de energie durabilă, colaborarea între autoritățile locale și Ministerul Energiei pentru implementarea unor soluții inovatoare în domeniul energiei regenerabile și reducerea dependenței de sursele tradiționale de energie. De asemenea, au fost discutate și aspecte legate de tarifele la energie, serviciile de distribuție, măsurile de protecție a consumatorilor vulnerabili în fața fluctuațiilor de prețuri cît și problema conectării caselor de locuit la gaze naturale.

Ministrul Educației Dan Perciun în vizită la Sîngerei

👉Astăzi într-o vizită de lucru în raionul Sîngerei s-a aflat Dan Perciun, ministrul Educației și Cercetării.
📌Vizita oficială a debutat la Consiliul raional Sîngerei, unde a avut loc întrunirea cu primarii localităților din raionul Sîngerei. La aceasta, alături de președintele raionului, Cristian Cainarian, vicepreședinții – Vera Serbușca și Ivan Cebotari au participat Deputatul în Parlamentul Republicii Moldova, Gheorghe Ichim și șeful Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat, Vladimir Rusu.
📌Inițial, președintele raionului, Cristian Cainarian, a salutat audiența și le-a mulțumit tuturor actorilor prezenți pentru că au dat curs invitației. Dumnealui i-a îndemnat să se expună asupra promblemelor cu care se confruntă atît în instituțiile de învățămînt cît și cele de educație timpurie.
👉Ulterior, ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a relatat despre inițiativele ministerului de resort, obiectivele stabilite, atragerea investițiilor pentru dezvoltarea infrastructurii în instituțiile de învățămînt, dotarea acestora cît și asigurarea cu unități de transport. Totodată, ministrul a abordat chestiunea accesului la o educație de calitate pentru toți elevii și îmbunătățirea performanței școlare, accentuînd rezultatele Republicii Moldova în cadrul Programului pentru Evaluarea Internațională a Elevilor PISA 2022. Dumnealui a reiterat că rezultatele testării indică o strânsă legătură între nivelul de pregătire al elevilor și tipul de instituție de învățământ pe care aceștia o frecventează. Astfel, elevii din școlile mai mici au obținut scoruri mai slabe decât cei din școlile mai mari. De asemenea, rezultatele au arătat că 7 din 10 elevi din mediul rural, care provin din școli cu mai puțin de 400 de elevi, nu ating nivelul minim de competență în domeniile citirii/lecturii, științelor și matematicii.
‼Ministrul Dan Perciun a discutat și despre conceptul de „Rețeaua școlilor model”, care va facilita accesul la o educație de calitate pentru un număr semnificativ de copii, inclusiv cei din mediul rural, în raionul nostru o astfel de instituție educațională fiind Liceul Teoretic „Olimp”.
👉Ulterior, oficialii au vizitat Liceul Teoretic „Ion Creangă” din satul Rădoaia, Liceul Teoretic „Olimp” și Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din or. Sîngerei, după care s-au întîlnit cu directorii instituțiilor de învățămînt.
📣Atît în cadrul discuțiilor cu edilii locali cît și cu directorii au fost abordate diversele probleme, necesități cît și oportunități pentru sistemul educațional, precum:
✅Investiții în infrastructura școlară;
✅Accesul la educație de calitate;
✅Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice;
✅Identificarea mijloacelor financiare pentru acoperirea deficitului bugetar;
✅Posibilitatea deschiderii claselor cu program prelungit;
✅Atragerea tinerilor specialiști prin creșterea indemnizațiilor unice și burselor pentru studenții la facultățile de pedagogie;
✅Deficitul de profesori;
✅Identificarea resurselor financiare pentru creșterea salariilor cadrelor didactice;
✅Simplificarea procedurii de transfer;
✅Desfășurarea formărilor dedicate educatorilor din instituțiile de educație timpurie;
✅Dotarea grădinițelor cu echipamente TIC și mobilier;
✅Consultări publice înainte de editarea materialelor didactice;

Vizitele de lucru în teritoriu continuă

În după amiaza zilei de ieri, președintele raionului Cristian Cainarian și vicepreședintele Ivan Cebotari, însoțiți de Comisia parlamentară pentru agricultură și industria alimentară, au efectuat o vizită de lucru în teritoriu pentru a evalua situația agenților economici agricoli.
În cadrul acesteia, dumnealor au fost în gospodăriile agricole: SRL „Ridicom Prim”, SRL „Fondelia” și SRL „FLV Ascend” unde au examinat atent atât aspectele pozitive, cât și dificultățile întâmpinate de agenții economici.
Agenții economici vizitați au fost receptivi și deschiși, exprimându-și atât îngrijorările, cât și perspectivele lor.

Comisia parlamentară pentru agricultură și industria alimentară, în vizită la Sîngerei

Astăzi, într-o vizită de lucru în raionul Sîngerei, s-a aflat Comisia parlamentară pentru agricultură și industria alimentară. La evenimentul desfășurat în incinta Casei raionale de Cultură „Nicolae Iorga” a participat conducerea raionului, în persoana președintelui Cristian Cainarian, vicepreședinților Vera Serbușca și Ivan Cebotari, agenților economici  din domeniul agroalimentar din teritoriu, reprezentanți ANSA și Inspecția  Ecologică, primarilor și specialiștilor funciari din APL niv.I

În debut, președintele raionului, Cristian Cainarian, a salutat audiența și a mulțumit că au dat curs invitației de a participa la ședința de lucru a Comisiei parlamentare pentru agricultură și industrie alimentară. A subliniat că această întrunire are drept scop consolidarea relațiilor dintre administrația publică centrală, administrația publică locală și producătorii din domeniul agricol, apicultură și zootehnie.

Ulterior, Alexandr Trubca, președintele comisiei, a prezentat membrii comisiei și a discutat despre crearea comisiilor consultative, necesitatea armonizării legislației și problemele întâmpinate între producători și comercianți, deschizând astfel discuțiile și propunerile.

Următorul vorbitor, Constantin Vrabie, conducătorul SRL „Prundelia”, a evidențiat problemele cu care se confruntă ca legumicultor, cum ar fi irigarea, supracosturile la inputuri și la materialul semincer, propunând reglementarea costului apei și reducerea acestuia în timpul iernii pentru a permite acumularea unei rezerve utile.

Cernogal Gheorghe, GȚ „Cernogal Gheorghe”, a subliniat lipsa apei pentru irigare și importanța împăduririlor masive, precum și necesitatea unei impozitări diferențiate în funcție de calitatea solului iar Irimenco Grigore, SRL „VirtuosImpex”, a vorbit despre prețurile necorespunzătoare ale produselor agricole, care uneori nu acoperă nici măcar costurile de producție, susținând că agricultorii sunt nedreptățiți și propunând organizarea unei zone economice libere și restabilirea morilor din raion pentru a face față problemelor transportului cerealelor.

Ala Guzun, SRL „Vasialex Agro”, a atins subiectul creșterii ratei creditelor și a solicitat eliminarea penalizărilor pentru producătorii agricoli, propunând acordarea unei atenții sporite întreprinzătorilor mici, în special prin facilitarea accesului la trenuri sub stânjeni și legalizarea acestora, precum și crearea de asociații pentru a achiziționa inputuri la prețuri mai avantajoase.

Vitalie Gojinevschi, primarul din Copăceni, a vorbit despre problema delimitării terenurilor și a solicitat în acest context de a transmite drepturile și angajaților din întreprinderile de stat din acest domeniu.

Racu Nicolae, GȚ „Racu Nicolae”, a spus despre problemele generate de reorganizarea gospodăriilor, care aduce multe cheltuieli și birocrație.

Grigore Corcodel, consilier raional, a adus în discuție prețul exagerat al pâinii în comparație cu cel al grâului și a întrebat de ce populația nu beneficiază de prețuri mai mici la grâu.

Cucoș Mihail, SRL „Semincerul Unic”, a cerut returnarea TVA-ului către agricultori, subvenționarea la hectar, impozitul funciar unic în agricultură și modificarea regulamentului de subvenționare pentru a răspunde cerințelor actuale.

Gogu Eugen, SRL „Prodagro Prim”, a accentuat problemele create de monopoluri și birocrație și a propus favorizarea persoanelor active în agricultură pentru a aborda problema lipsei de forță de muncă, sugerând ca APL să decidă impozitul funciar luând în considerare calitatea solului și să abordeze problema dreptului de proprietate asupra pășunilor pentru a investi în vegetația verde, precum și să intervină în problema imputurilor pentru a preveni abuzul de poziție dominantă pe piață și problemele legate de băncile de economii.

În răspuns la întrebările și propunerile agricultorilor, dl Trubcă a subliniat că, în ceea ce privește irigarea, opțiunea de utilizare a apei subterane nu este fezabilă din cauza salinității ridicate, astfel încât trebuie acordată o atenție deosebită acumulării și împăduririi. Referitor la subvenționare, politica va fi orientată către alocarea banilor pentru îndeplinirea lucrărilor necesare pentru creșterea producției. În ceea ce privește prețurile ridicate, acestea sunt dictate de bursă, iar întreprinderile industriale care nu pot concura sunt închise, țara fiind într-o situație economică dificilă. Referitor la impozitul unic, acesta ar putea fi o soluție pentru Moldova, iar cu privire la lipsa pieței de desfacere, producătorii autohtoni au acces la raft, iar aproximativ 80% din produsele comercializate sunt de origine autohtonă. Problema impozitării în funcție de calitatea solului ar putea fi soluționată prin hărți clare.

Gheorghe Ichim, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, în discursul său a pus accent pe dezvoltarea ramurei ce ține de procesare, în special a propus procesarea semințelor de floarea soarelui ce ar aduce profit atît producătorilor cît și consumatorilor.

Menționăm că vizita oficialilor a continuat cu deplasări în teritoriul raionului.