Faza II a proiectului “Viață Sănătoasă: reducerea poverii bolilor netransmisibile”

👉Vicepreședinta raionului Vera Serbușca, alături de Tatiana Dnestrean expert asistență integrată/asistență social, Proiectul “Viața Sănătoasă”, Octavian Pascaru expert asistență integrate/asistență medical primară, Proiectul “Viața Sănătoasă ”, edili locali, specialiștii din cadrul sistemului medical raional cât și reprezentanți ai ASTAS, au participat la atelierele de lansare a implementării modelelor de asistență comunitară integrate pentru persoanele cu boli netranmisibile (BNT) și necesitățile complexe medicale și sociale.
📌Tema de bază a vizat planurile de acțiuni elaborate pe baza profilurilor de sănătate din raioanele țintă din anul 3 , faza II a proiectului “Viața Sănătoasă : reducerea poverii bolilor netransmisibile”.
↘ Precizăm că, scopul acestui atelier de lucru constă în suportul științifico-practic în aplicarea practică a abordărilor de sănătate în toate politicile și asistență/îngrijiri integrate centrate pe persoană, factorii de risc pentru sănătate și bunăstare, definirea vulnerabilității cât și necesitățile persoanelor cu BNT.

Ședință de lucru a Consiliului de administrare al IP Incubatorul de Afaceri Sîngerei

👉Astăzi în cadrul Incubatorului de Afaceri Sîngerei, s-a desfășurat ședința ordinară a Consiliului de administrare al instituției publice.
📌În debut, președintele Consiliului de administrare, Cristian Cainarian a salutat audiența ulterior a menționat că în ordinea de zi se află chestiuni importante care trebuie analizate minuțios de către fiecare participant.
✅1. Prezentatrea activității IP IASg pentru primul trimestru al anului 2024;
✅2. Aprobarea actelor normative: Formularul de aplicare pentru antreprenorii care doresc să devină rezidenți ai IP IASg; Fișa de evaluare a rezidentului IP IASg;
✅3. Aprobarea schemei de încadrare al IP IASg.;
✅4. Aprobarea Planului de Achizițiilor Publice pentru anul 2024;
✅5. Aprobarea planului Strategic de Dezvoltare a IP IASg 2020-2024;
✅6. Aprobarea planului de activitate pentru anul 2024;
✅7. Aprobarea statelor de personal pentru anul 2024;
✅8. Acordarea împrumutului din Fondul de susținere a rezidenților Revolving, pentru 3 companii rezidente;
✅9. Casarea mijloacelor fixe ale IP IASg.
↘ În urma analizei minuțioase a chestiunilor din ordinea de zi, membrii Consiliului de administrare și-au expus punctul de vedere asupra fiecărei întrebări.

Lansarea proiectului și consultări publice „Îmbunătățirea calității educației”

📌Continuând cu evenimentele zilei de astăzi, președintele raionului, Cristian Cainarian, vicepreședinta raionului Vera Serbușca, deputatul în Parlamentul Republicii Moldova, Gheorghe Ichim , primarul de Sîngerei, Arcadie Covaliov, șef adjunct al OT Bălți al Cancelariei de Stat, Igor Curca au participat la Liceul Teoretic „Olimp” la lansarea proiectului și consultări publice „Îmbunătățirea calității educației”, inițiat posibil grație colaborării dintre Ministerul Educației și Cercetării, Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală (ONDRL) și Banca Mondială.
↘ În deschiderea evenimentului, Ludmila Șișcanu, directoarea Liceului Teoretic „Olimp”, a adresat un călduros salut audienței, subliniind importanța acestui proiect atât pentru cadrele didactice, cât și pentru elevii instituționalizați. Ulterior, a fost acordat cuvântul echipei de proiect, care a oferit o prezentare detaliată a tuturor aspectelor proiectului tehnic.
👉Președintele raionului a subliniat că este o onoare să participe la un astfel de eveniment, deoarece îmbunătățirea calității educației reprezintă una dintre prioritățile fundamentale ale entității. El a asigurat audiența că toate eforturile sunt depuse pentru a îmbunătăți condițiile de studiu în toate instituțiile de învățământ din raion.
📣Menționăm că proiectul are ca scop principal modernizarea infrastructurii educaționale și creșterea calității învățământului. Astfel, sunt planificate construcția a trei licee clasice, reabilitarea a 15 școli și 15 grădinițe. De asemenea, 200 de școli vor fi echipate cu echipamente IT, iar profesorii și managerii școlari vor beneficia de programe moderne de formare continuă și de instruire în utilizarea și întreținerea echipamentelor IT.

Un nou succes pentru raionul Sîngerei

Emoții de mîndrie, admirație, apreciere și respect, un șir de stări am retrăit cu toții astăzi în sala de Ședință a Consiliului raional. Cu entuziasmul brăzdat pe chip, ansamblul Hecenii, însoțiți de coreograful Dionisie Cobîlaș și directoarea Casei de Cultură din localitate, Ana Mateescu la invitația președintelui raionului au vizitat entitatea.

Citeste mai departe

Forumul regional al Afacerilor Sociale „Pro Impact Social”

👉În dimineața aceasta, președintele raionului Sîngerei, Cristian Cainarian, a luat parte la Forumul regional al Afacerilor Sociale „Pro Impact Social”, desfășurat la Restaurantul Hermes. În discursul său, dumnealui a subliniat că una dintre prioritățile autorității publice de nivelul II este crearea celor mai favorabile condiții pentru cei interesați să desfășoare activități de afaceri. „Este îmbucurător faptul că în Sîngerei s-a reușit să fie creat și implementat Hub-ul regional pentru afaceri sociale, reprezentând astfel un motiv de mândrie și oportunitatea de a deschide noi afaceri și de a moderniza cele existente”.

📌Evenimentul a fost organizat de Asociația Obștească Centrul de Politici Socio-Economice CONSENS din orașul Sîngerei, coordonator al Hub-ului Regional pentru Afaceri Sociale „Moldova Nord”, cu sediul în Incubatorul de Afaceri din Sîngerei, administrator Ludmila Prociuc. Tematica acestuia s-a axat pe provocările pieței muncii și mecanismele de suport oferite antreprenorilor sociali în contextul migrației și scăderii populației din mediul rural.

📣În acest cadru, Liliana Gheorghiță, directorul HUB-ului, a prezentat Hub-ul Regional al Afacerilor Sociale „Moldova Nord” și a comunicat despre misiunea, obiectivele, activitățile, serviciile și rezultatele acestuia. Olesea Vulpe de la Asociația Obștească CEDAS a abordat subiectul antreprenoriatului social în Republica Moldova, prevederile legislative și provocările întâmpinate de antreprenorii sociali, în timp ce Ludmila Stihi de la GIZ Moldova a evidențiat importanța învățământului dual în accelerarea antreprenoriatului social în Republica Moldova.

👉De asemenea, au fost discutate politici și măsuri de sprijin ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) destinate antreprenorilor sociali, precum și rolul cooperativelor și al grupurilor de producători agricoli în promovarea unui antreprenoriat social și responsabil.

👉Se precizează că Hub-ul Afacerilor Sociale din orașul Sîngerei a fost înființat în iulie 2021 și este localizat în sediul Incubatorului de Afaceri din Sîngerei. Acesta este coordonat de Asociația Obștească Centrul de Politici Socio-Economice CONSENS în cadrul proiectului „Hub-ul Afacerilor Sociale pentru antreprenorii din Nord – noi oportunități pentru dezvoltarea regională durabilă”, implementat în parteneriat cu Fundația Est-Europeană, Centrul Contact și Asociația Obștească Keystone Moldova, prin programul “Valorificăm potențialul societății civile pentru promovarea și dezvoltarea antreprenoriatului social în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul Suediei.

Misiunea Hub-ului localizat în Sîngerei este de a oferi suport tehnic antreprenorilor sociali din mediul rural al regiunii de Nord a Republicii Moldova, contribuind astfel la consolidarea sectorului economic regional prin promovarea afacerilor sociale în comunități, afaceri cu impact asupra dezvoltării localităților rurale, ocuparea forței de muncă, furnizarea de servicii sociale și abordarea economică a problemelor sociale în domeniile educațional, cultural, ecologic și de sănătate.

Pe parcursul a doi ani, activitățile Hub-ului au constat în:
Oferirea beneficiarului servicii de instruire individuală cu elemente de consultanță și mentorat pentru planificarea, administrarea și eficientizarea afacerii sociale dezvoltate de acesta;
Asigurarea beneficiarului cu asistență gratuită pentru elaborarea și depunerea unui plan de afaceri destinat atragerii de fonduri pentru dezvoltare;
Informarea beneficiarului despre oportunitățile de finanțare a afacerilor prin granturi sau granturi cu componente de credit disponibile pe piața Republicii Moldova;
Promovarea afacerii beneficiarului pe platformele locale și naționale ale partenerilor Asociației Obștești CONSENS, inclusiv pe pagina web a proiectului;
Asigurarea conexiunilor de colaborare între beneficiar și potențiali parteneri (autorități publice locale, grupuri de acțiune locală, asociații de producători, asociații de susținere a afacerilor, furnizori, clienți, agenții guvernamentale relevante, entități de finanțare naționale și internaționale etc.);
Crearea oportunităților pentru participarea beneficiarului la expoziții, conferințe, vizite de studiu, târguri, întâlniri de networking, școli de vară, instruiri, la solicitarea acestuia.