2022, Ședințe

Deciziile aprobate de Consiliul raional în cadrul ședinței din 10.06.2022

 1. Cu privire la aplicarea sancțiunii disciplinare și reîncadrarea în funcție a Secretarului Consiliului raional.

Raportor: Donos Teodor, șef Secția Juridică și Resurse Umane

 1. Privind modificarea Deciziei nr. 8/1 din 17.12.2021„Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2022”.

Anexa nr. 1-4

Anexa 5

Anexa 6

Raportor: Banaru Octavian, șef Direcția Finanțe

 1. Cu privire la examinarea cererii prealabile din 03.05.2022.

Raportor: Donos Teodor, șef Secția Juridică și Resurse Umane

 1. Privind modificarea Deciziei nr.1/32 din 31.03.2022 „Cu privire la acordul de acceptare a sublocațiunii”.

Raportor: Donos Teodor, șef Secția Juridică și Resurse Umane

 1. Cu privire la examinarea cererii privind suspendarea deciziei nr.1/29 din 31.03.2022.

Raportor: Donos Teodor, șef Secția Juridică și Resurse Umane

6. Cu privire la examinarea notificării OT Bălți al Cancelariei de Stat. 

Raportor: Donos Teodor, șef Secția Juridică și Resurse Umane

 1. Cu privire la conferirea Titlului onorific „Cetățean de Onoare” al raionului Sîngerei.

Raportor: Cernei Oleg, consilier raional

 1. Cu privire la conferirea Titlului onorific „Cetățean de Onoare” al raionului Sîngerei.

Raportor:Tabarcea Vitalie, șef Secție Administrație Publică

 1. Privind modificarea Deciziei nr.10/4 din 19.12.2019 Cu privire la instituirea Comisiei de concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de conducere din cadrul Consiliului raional.

Raportor: Donos Teodor, șef Secția Juridică și Resurse Umane

 1. Cu privire la stabilirea suplimentelor la salariu personalului de conducere al IMSP, pentru performanţe profesionale individuale în muncă

Raportor: Donos Teodor, șef Secția Juridică și Resurse Umane

 1. Privind autorizarea casării bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe, aflate în gestiunea I.P.„Gimnaziul Ion Ignatiuc din s. Prepelița” .

Anexa

Raportor: Erimei Svetlana, director IP Gimnaziul Ion Ignatiuc din s. Prepelița

 1. Cu privire la transmiterea activelor proprietate publică a raionului (costul reparațiilor capitale) din gestiunea instituțiilor publice educaționale în gestiunea Direcției Educație.

Raportor: Banaru Octavian, șef Direcția Finanțe

 1. Cu privire la transmiterea activelor (costul reprațiilor capitale) din proprietatea publică a raionului în proprietatea publică a unităților administrative-teritoriale de nivelul I.

Raportor: Banaru Octavian, șef Direcția Finanțe

 1. Cu privire la organizarea odihnei de vară a copiilor și adolescenților în sezonul estival 2022.

Raportor: Curciuc Mihail, șef-interimar Direcția Educație

 1. Cu privire la încheierea Acordului de colaborare cu Asociația Obștească “SinergyHub””.

Anexa

Raportor: Foltea Ana, specialist superior SAP

 1. Cu privire la modificarea contractului.

Raportor: Donos Teodor, șef Secția Juridică și Resurse Umane

 1. Cu privire la aprobarea Planului raional de vaccinare pentru anul 2022 .

Anexa

Raportor: Donos Teodor, șef Secția Juridică și Resurse Umane

 1. Privind transmiterea activelor (costul reparațiilor capitale ale clădirilor instituțiilor educaționale) din proprietatea publică a raionului gestiunea Direcția Educație în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul I.

Raportor: Curciuc Mihail, șef-interimar Direcția Educație