2020, Ședințe

Deciziile aprobate în cadrul ședinței ordinare a Consiliului raional din 03.09.2020

Pentru a vizualiza Procesul-Verbal al ședinței, accesați aici: PV nr. 3 din 03.09.2020

1. Cu privire la încetarea raporturilor de serviciu prin demisie a secretarului Consiliului raional Sîngerei.

Raportor: T. Donos – șef Serviciu Juridic și Resurse Umane

2.Cu privire la desemnarea candidaturilor pentru constituirea Consiliului Electoral de Circumscripție de nivelul al II-lea, Sîngerei (Alegerile Președintelui Republicii Moldova 01.11.2020).

Anexa nr. 1

Raportor: T. Donos – șef Serviciu Juridic și Resurse Umane

3. Privind modificarea Deciziei nr. 10/3 din 19.12.2019 “Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2020, în lectura a doua”.

Anexa nr. 1-4

Anexa nr. 5

Anexa nr. 6

Raportor: O. Banaru – șef Direcție Finanțe

4. Cu privire la executarea bugetului raional pentru I semestru al anului 2020.

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 4

Anexa 5

Raportor: O. Banaru – șef Direcție Finanțe

5. Cu privire la modificarea anexei nr. 1 a Deciziei Consiliului raional nr. 10/8 din 19.12.2019 “Privind aprobarea Programului lucrărilor de întreținere și reparație a drumurilor publice locale (de interes raional) finanțate din mijloacele fondului rutier pe anul 2020”.

Anexa 1

Raportor: V. Țîbîrnă – șef Secție Construcții Gospodărie Comunală și Drumuri

6. Cu privire la transmiterea activelor, proprietate publică a raionului, obiectul nr.1202/01 „Traseul de aprovizionare cu apă potabilă centralizat, gravitațional din conducta Soroca – Bălți – Sîngerei, etapa II”din gestiunea Aparatului Președintelui raionului în gestiunea ÎM „Indmetalcongaz”.

Raportor: V. Țîbîrnă – șef Secție Construcții Gospodărie Comunală și Drumuri

7. Privind transmiterea cu titlu gratuit activelor proprietate publică a raionului (tomberoane din metal – 70 bucăți) din gestiunea Aparatului Președintelui raionului Sîngerei în gestiunea Î.M. „INDMETALCONGAZ”.

Raportor: A. Doagă – contabil-șef Serviciu Financiar

8. Privind transmiterea cu titlu gratuit activului proprietate publică a raionului (mașina de anestezie CS-650 GE Healthcare) din gestiunea Aparatului Președintelui raionului Sîngerei în gestiunea economică a IMSP Spitalul Raional Sîngerei.

Raportor: A. Doagă – contabil-șef Serviciu Financiar

9.Cu privire la acordul preluării bunurilor din proprietatea publică a statului (Ministerul Educației, Culturii și Cercetării), în proprietatea publică a raionului (gestiunea I.P. L.T.,,A. Agapie”, com. Pepeni, I.P.Gimnaziul ,,V. Mereniuc”, com.Bilicenii Vechi).

Raportor: M. Curciuc – șef-interimar Direcție Educație

10. Cu privire la acordul preluării bunurilor din proprietatea publică a statului (Ministerul Educației, Culturii și Cercetării), în proprietatea publică a raionului (gestiunea IP Gimnaziul ,,N. Dabija”, s. Heciul Vechi).

Raportor: M. Curciuc – șef-interimar Direcție Educație

11. Privind autorizarea casării bunurilor uzate raportate la mijloacele fixe (cărți) aflate în administrarea unor instituții de învățământ din raion.

Anexa nr.1

Raportor: M. Curciuc – șef-interimar Direcție Educație

12. Cu privire la transmiterea activelor din proprietate publică a raionului (Direcția Educație) în proprietatea publică a comunei Dumbrăvița.

Raportor: M. Curciuc – șef-interimar Direcție Educație

13. Privind efectuarea examenului medico-militar al recruților și încorporarea în serviciul militar în termen, cu termen redus și cel civil în toamna 2020 – iarna 2021 în secţia administrativ-militară a raionului Sîngerei.

Raportor: O. Timofeev – șef Secție administrativ-militară

14.Cu privire la organizarea recrutării tinerilor a.n.2005 de către secția administrativ-militară a raionului Sîngerei.

Raportor: O. Timofeev – șef Secție administrativ-militară

15. Cu privire la examinarea interpelărilor și realizarea deciziilor aprobate de către Consiliul raional.

Anexa 1-2

Raportor: V. Tabarcea – șef Secție Administrație Publică

16. Cu privire la aprobarea Planului de activitate al Consiliului raional pentru trimestrul III și IV al anului 2020.

Raportor: V. Tabarcea – șef Secție Administrație Publică

Chestiuni ce au fost remise spre reexaminare, în cadrul ședinței ordinare a Consiliului raional, din 28 mai 2020:

17. Cu privire la executarea bugetului raional pentru anul 2019.

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 4

Anexa 5

Raportor: O. Banaru – șef Direcție Finanțe

18. Cu privire la aprobarea în redacție nouă a Statutului Î.M. “Centrul Stomatologic raional Sîngerei”’ și actelor aferente activității întreprinderii respective.

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 4

Anexa 5

Anexa 6

Raportor: V. Serbușca – șef Secție Economie

19. Cu privire la aprobarea în redacție nouă a Statutului Î.M. “INDMETALCONGAZ” și actelor aferente activității întreprinderii respective.

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 4

Anexa 5

Anexa 6

Raportor: V. Serbușca – șef Secție Economie

20. Privind autorizarea casării bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe aflate în gestiunea Î. M. „INDMETALCONGAZ”.

Anexa nr.1

Raportor: E. Sincovschi – director Î.M. „INDMETALCONGAZ”

21. Privind transmiterea activului “Lada-Termos TM-15M” din proprietatea raionului (Consiliul raional Sîngerei) în proprietatea statului (MAI, IGSU, DSE mun. Bălți).

Raportor: A. Doagă – contabil-șef, Serviciul Financiar

22. Privind transmiterea cu titlu gratuit, activelor proprietate publică a raionului (automobilul de serviciu de model LADA 21214, anvelope 185/76 R16 Kama-232) din gestiunea Aparatului Președintelui raionului Sîngerei, în gestiunea Î.M. „INDMETALCONGAZ”.

Raportor: A. Doagă – contabil-șef Serviciu Financiar

23. Cu privire la transmiterea activelor proprietate publică a raionului din gestiunea Direcției Educație (CCA Răzălăi) în gestiunea Liceului Teoretic „A. Agapie”, comuna Pepeni.

Raportor: M. Curciuc – șef interimar al Direcției Educație

24. Privind autorizarea casării bunurilor uzate raportate la mijloace fixe, aflate în gestiunea Direcției Educație Sîngerei.

Anexa 1

Raportor: M. Curciuc – șef interimar al Direcției Educație

25. Cu privire la pregătirea instutuțiilor de învățămînt către noul an școlar 2020 – 2021.

Raportor: M. Curciuc – șef interimar al Direcției Educație.

26. Cu privire la instituirea Comisiei raionale pentru protecția drepturilor omului.

Raportor: M. Bajura – șef Direcție Asistență Socială și Protecție a Familiei

27. Cu privire la aprobarea în redacție nouă a Anexei nr. 1 la Decizia nr. 2/12 din 04.05.2004 ”Cu privire la instituirea Consiliului Raional pentru Protecția Drepturilor Copilului și aprobarea Regulamentului”

Raportor: M. Bajura – șef Direcție Asistență Socială și Protecție a Familiei

28. Cu privire la modificarea Deciziei nr. 3/6 din 14.08.2014 privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul și condițiile de desfășurare a Proiectului de construcție a locuințelor pentru păturile social/economic vulnerabile II și instituirea comisiei de selectare a beneficiarilor de locuințe sociale.

Raportor: M. Bajura – șef Direcție Asistență Socială și Protecție a Familiei

29. Cu privire la modificarea Anexei nr. 3 a Deciziei nr. 2/12 din 14.04.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, structurii și statelor de personal ale Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei.

Raportor: M. Bajura – șef Direcție Asistență Socială și Protecție a Familiei

30. Cu privire la aprobarea Acordului de parteneriat dintre AO CCF Moldova – Copil, Comunitate, Familie și Consiliul raional Sîngerei.

Raportor: M. Bajura – șef Direcție Asistență Socială și Protecție a Familiei

31. Cu privire la numirea reprezentantului Consiliului raional Sîngerei în instanțele de judecată.

Raportor: T. Donos – șef Serviciu Juridic și Resurse Umane

32. Cu privire la acordarea premiului unic.

Raportor: T. Donos – șef Serviciu Juridic și Resurse Umane

33. Cu privire la constituirea Comisiei raionale pentru siguranța rutieră.

Raportor: I. Bîrsanu – vicepreședintele raionului

34. Cu privire la transmiterea activelor, proprietate publică a raionului, obiectul nr. 4/19.P – 2014 „Apeduct Bălți-Sîngerei, Etapa III, Stația de pompare și Stația de dezinfectare” din gestiunea Aparatului Președintelui raionului în gestiunea Î.M. „Indmetalcongaz”.

Raportor: V. Țîbîrnă – șef Secție Construcții Gospodărie Comunală și Drumuri

35. Cu privire la organizarea activității instituțiilor de învățământ din raionul Sîngerei în contextul epidemiologic al COVID-19”,

Raportor: M. Curciuc – șef interimar al Direcției Educație.

36. Cu privire la desemnarea unui consilier care va semna deciziile Consiliului raional, în cazul în care Președintele ședinței se află în imposibilitate de a semna.

Raportor: V. Tabarcea – secretar al Consiliului raional

Anunțuri, informații și declarații