2021, Ședințe, Transparența Decizională

Deciziile aprobate în cadrul ședinței ordinare a Consiliului raional din 17.12.2021

Proces-Verbal

1. Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2022.

Anexă

  Raportor: Banaru Octavian, șef Direcția Finanțe

2. Cu privire la modificarea componenței comisiei de privatizare a fondului de locuințe             

  Raportor: Cucoș Lilia, șef Direcția Economie și Atragerea Investițiilor

3. Cu privire la modificarea Deciziei nr.4/8 din 12.11.2020 ”Cu privire la desemnarea Consiliului de Administrare al IP”Incubatorul de Afaceri Sîngerei                    

  Raportor: Cucoș Lilia, șef Direcția Economie și Atragerea Investițiilor

4. Cu privire la modificarea unor acte administrative privind statele de personal

    Anexa 1

    Anexa 2

  Raportor:  Donos Teodor, șef SJRU

5. Cu privire la aprobarea programului concediilor de odihnă pentru anul 2022

  Raportor: Donos Teodor, șef SJRU

6. Cu privire la aprobarea Acordului de parteneriat în implementarea fazei II a Proiectului Viață

Anexă

   Raportor: Balea Gheorghe, Șef Centrul de Sănătate Publică Bălți filiala Sîngerei

7. Cu privire la  autorizarea casării bunurilor uzate raportate la mijloace fixe, aflate în gestiunea I.P. Liceul Teoretic “Mihai Eminescu” din or. Sîngerei

Anexă

   Raportor: Melinte Nicolae , Director IP Liceului Teoretic „Mihai Eminescu”

8. Cu privire la aprobarea cuantumului costului unui beneficiar/lunar și costului unei vizite pentru Serviciul de îngrijire socială la domiciliu pentru anul 2022

    Raportor: Bajura Maria, șef Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei

9. Cu privire la examinarea interpelărilor și realizarea deciziilor aprobate de către Consiliul raional

    Raportor: Luca Mihaela, Secretarul Consiliului raional

10. Privind modificarea Deciziei nr. 5/4 din 15.12.2020 „Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2021, în lectura a doua

Anexă

    Raportor: Banaru Octavian, șef Direcția Finanțe

11. Cu privire la conferirea Titlului onorific  „Cetățean de Onoare” al raionului Sîngerei (post-mortem)

    Raportor:  Tabarcea Vitalie, șef Secție Administrație Publică

12. Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 8/1 din 23.11.2019  ”Cu privire la componenţa nominală și numerică  a comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului raional Sîngerei pe durata mandatului 2019-2023 

    Raportor: Luca Mihaela, Secretarul Consiliului raional

13. Cu privire la aprobarea Programului lucrărilor de întreţinere şi reparaţie a drumurilor publice locale (de interes raional) finanţate din mijloacele fondului rutier pe anul 2022

Anexă

    Raportor: Țîbîrnă Vasile,Şef Secţie Construcţii, Gospodărie Comunală şi Drumuri 

14.Cu privire la desemnarea unui consilier care va semna deciziile Consiliului raional în cazul în care Președintele ședinței se află în imposibilitate de a semna

    Raportor: Luca Mihaela, Secretarul Consiliului raional