Proiecte de decizii, Transparența Decizională

Proiecte de decizii

D I S P O Z I Ț I E nr.133

din   ”22”   noiembrie  2021

despre convocarea ședinței  extraordinare a Consiliului raional

        În conformitate cu art.45 alin.(3), art.53 alin.(1) lit.f) ale Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administrația publică locală,

      De convocat ședința extraordinară a Consiliului raional la data de  26 noiembrie 2021, în incinta Casei de cultură ”N.Iorga” or.Sîngerei, ora 10:00, cu următoarea

      

ORDINE DE ZI:

  1. Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier şi operarea modificărilor în componenţa Comisiei consultative de specialitate

          Raportor: Luca Mihaela, secretarul Consiliului raional

    2. Cu privire la aprobarea rețelei de clase a instituțiilor de învățămînt din raion pentru anul de studii 2021-2022

         Anexă

         Raportor: Curciuc Mihail, șef Direcția Educație

      3. Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Sîngerei pentru perioada anilor 2021-2028

            Strategia de dezvoltare a Raionul Sîngerei 2021-2028

          Raportor: Cucoș Lilia, șef Direcția Economie și Atragerea Investițiilor

     4. Cu privire la aprobarea încheierii contractului de locațiune

         Raportor: Cucoș Lilia, șef Direcția Economie și Atragerea Investițiilor

     5. Cu privire la modificarea componenței comisiei de privatizare a fondului de locuințe

          Raportor: Cucoș Lilia, șef Direcția Economie și Atragerea Investițiilor

     6. Cu privire la modificarea Deciziei nr.4/8 din 12.11.2020 ”Cu privire la desemnarea Consiliului de Administrare al IP”Incubatorul de Afaceri Sîngerei”

          Raportor: Cucoș Lilia, șef Direcția Economie și Atragerea Investițiilor

     7. Cu privire la expunerea spre vînzare-cumpărare prin licitație ”cu strigare” a bunului imobil proprietate publică din domeniul privat

         Raportor: Cucoș Lilia, șef Direcția Economie și Atragerea Investițiilor

    8. Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Bibliotecii Publice Teritoriale Raionale Sîngerei

         Raportor: Rusu Valeriu, șef Secția Cultură

    9.Cu privire la operarea modificărilor la Decizia nr.2/12 din 14.04.2014 ”Privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare,structurii statelor de personal ale Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei”

        Raportor: Bajura Maria, șef Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei

    10. Cu privire la aprobarea modificărilor în pct.1.1, al Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului de plasament temporar pentru persoane vârstnice și persoane cu dizabilități ”Agape” din or.Sîngerei, al Deciziei nr.5/ din 28.09.2017

        Raportor: Bajura Maria, șef Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei

11. Cu privire la transmiterea cu titlu gratuit a activelor (set echipament video, calculator, covor, mese de birou, scaune ISO) proprietate publică raionului din gestiunea Aparatului Președintelui raionului Sîngerei în gestiunea economică a IP Incubatorul de Afaceri Sîngerei

        Raportor: Doagă Ala, Contabil șef Serviciul Financiar

12. Cu privire la examinarea interpelărilor și realizarea deciziilor aprobate de către Consiliul raional

        Raportor: Luca Mihaela, secretarul Consiliului raional

13. Cu privire la modificarea Deciziei nr.5/4 din 15.12.2020”Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2021, în lectura a doua”

           Raportor: Banaru Octavian, șef Direcția Finanțe

    14. Cu privire la aprobarea Programului lucrărilor de întreținere și reparație a drumurilor publice locale (de interes raional) finanțate din mijloacele fondului rutier pe anul 2022

         Raportor: Țîbîrnă Vasile, șef Secția Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri

15. Cu privire la aprobarea modificării pct.3 al Regulamentului de funcționare a Centrului raional de Tineret Sîngerei și aprobarea Statutului IP ”Centrul raional de Tineret Sîngerei”

     Raportor: Onceanu Viorel, Specialist principal Serviciul Tineret și Sport

 16. Cu privire la desemnarea unui consilier care va semna deciziile Consiliului raional în cazul în care Preşedintele şedinţei se află în imposibilitate de a semna

       Raportor: Luca Mihaela, secretarul Consiliului raional

 

    Anunțuri , informații

  Raportul anual consolidat privind controlul financiar public intern pentru anul 2020.

       Raportor: Banaru Octavian, șef Direcția Finanțe