Fără categorie, Proiecte de decizii, Transparența Decizională

Proiecte de decizii pentru ședința ordinară a Consiliului raional din 17.12.2021

ORDINEA DE ZI

a ședinței ordinare a Consiliului raional Sîngerei

din 17 decembrie 2021

(ora 10:00, Casa de cultură ”N.Iorga”,or.Sîngerei)

 1. Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2022. , în lectura a doua. Anexa 1-5Anexa 6Anexa 7Anexa 7AAnexa 8Anexa 9Anexa 10Anexa 11

  Anexa A

  Tabel 1-4 la anexa A

  Tabel 5 la anexa A

Raportor: Banaru Octavian, șef Direcția Finanțe

 1. Cu privire la modificarea componenței comisiei de privatizare a fondului de locuințe.    Raportor: Cucoș Lilia, șef Direcția Economie și Atragerea Investițiilor
 1. Cu privire la modificarea Deciziei nr.4/8 din 12.11.2020 ”Cu privire la desemnarea Consiliului de Administrare al IP”Incubatorul de Afaceri Sîngerei”          Raportor: Cucoș Lilia, șef Direcția Economie și Atragerea Investițiilor
 1. Cu privire la modificarea unor acte administrative privind statele de personal

Anexa nr.1, Anexa nr.2      

Raportor:  Donos Teodor, șef SJRU

 1. Cu privire la aprobarea programului concediilor de odihnă pentru anul 2022

       Raportor: Donos Teodor, șef SJRU

 1. Cu privire la aprobarea Programului lucrărilor de întreținere și reparație a drumurilor publice locale (de interes raional) finanțate din mijloacele fondului rutier pe anul 2022         Raportor: Țîbîrnă Vasile, șef Secția Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri
 1. Cu privire la aprobarea Acordului de parteneriat în implementarea fazei II a Proiectului Viață Sănătoasă: Reducerea poverii bolilor netransmisibile

Raportor: Ion GALUS , Președintele  Comisiei consultative pentru Învăţămînt, Cultură, Sport, Tineret, Ocrotirea sănătăţii, Probleme sociale, Turism şi Culte

 1. Cu privire la autorizarea casării bunurilor uzate raportate la mijloace fixe, aflate în gestiunea IP Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” din or.Sîngerei

Raportor: Melinte Nicolae, Director al IP LT”Mihai Eminescu” din or.Sîngerei

 1. Cu privire la aprobarea cuantumului costului unui beneficiar/lunar și costului unei vizite pentru Serviciul de îngrijire socială la domiciliu pentru anul 2022

Raportor: Bajura Maria, șef Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei

 1. Cu privire la examinarea interpelărilor și realizarea deciziilor aprobate de către Consiliul raional        Raportor: Luca Mihaela, secretarul Consiliului raional
 1. Cu privire la desemnarea unui consilier care va semna deciziile Consiliului raional în cazul în care Președintele ședinței se află în imposibilitate de a semna

Raportor: Luca Mihaela, Secretarul Consiliului raional

    Anunțuri, informații

 

Secretarul Consiliului raional                                                                 LUCA Mihaela