Proiecte de decizii, Transparența Decizională

Proiecte de decizii pentru ședința extraordinară a Consiliului raional din 10.12.2021

 

D I S P O Z I Ț I E nr.140

din   ”06”   decembrie  2021

despre convocarea ședinței  extraordinare a Consiliului raional

        În conformitate cu art.45 alin.(3), art.53 alin.(1) lit.f) ale Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administrația publică locală, dispun: 

  1. Se convoacă Consiliul raional în  ședință extraordinară la data de  10 decembrie 2021, ora 10:00,  în incinta Casei de cultură ”N.Iorga” or.Sîngerei, pentru examinarea următorului proiect al ordinei de zi. ( se anexează).
  2. Secretarul Consiliului raional:

-va aduce la cunoștință consilierilor (telefonic, inclusiv prin intermediul adreselor electronice existente) și persoanelor cointeresate prevederile dispoziției în cauză;

-va asigura condițiile necesare pentru buna desfășurare a ședinței, cu respectarea măsurilor de protecție în condiții de pandemie.

  1.     Raportorii menționați în  ordinea de zi vor prezenta Secretarului consiliului raional

           proiectele  de decizie, notele informative în termenii stabiliți de legislația în vigoare.

  1. Prezenta dispoziție urmează a fi adusă la cunoștință titularilor funcțiilor vizate și intră în

 vigoare la data includerii în Registrul de Stat al Actelor Locale.

PREȘEDINTE

Grigore CORCODEL

      PROIECT

ORDINEA DE ZI:

  1. Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier şi operarea modificărilor în componenţa Comisiei consultative de specialitate

          Raportor: Luca Mihaela, secretarul Consiliului raional

     2. Cu privire la modificarea Deciziei nr.5/4 din 15.12.2020”Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2021, în lectura a doua”

   Anexa 1-4

   Anexa 5

   Anexa 6

           Raportor: Banaru Octavian, șef Direcția Finanțe

3. Cu privire la aprobarea bugetului pentru anul 2022. 

Anexa 1-5

Anexa 6

Anexa 7

Anexa 7A

Anexa 8

Anexa 9

Anexa 10

Anexa 11

Anexa A

Tabel 1-4 la anexa A

Tabel 5 la anexa A

Raportor: Octavian Banaru, șef Direcție Finanțe

    4. Cu privire la aprobarea rețelei de clase a instituțiilor de învățămînt din raion pentru anul de studii 2021-2022

         Anexă

         Raportor: Curciuc Mihail, șef Direcția Educație

      5. Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Sîngerei pentru perioada anilor 2021-2028

            Strategia de dezvoltare a Raionul Sîngerei 2021-2028

          Raportor: Cucoș Lilia, șef Direcția Economie și Atragerea Investițiilor

     6. Cu privire la aprobarea încheierii contractului de locațiune

         Raportor: Cucoș Lilia, șef Direcția Economie și Atragerea Investițiilor

       7. Cu privire la expunerea spre vînzare-cumpărare prin licitație ”cu strigare” a bunului imobil proprietate publică din domeniul privat

         Raportor: Cucoș Lilia, șef Direcția Economie și Atragerea Investițiilor

    8. Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Bibliotecii Publice Teritoriale Raionale Sîngerei

         Raportor: Rusu Valeriu, șef Secția Cultură

    9. Cu privire la operarea modificărilor la Decizia nr.2/12 din 14.04.2014 ”Privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare,structurii statelor de personal ale Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei”

        Raportor: Bajura Maria, șef Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei

    10. Cu privire la aprobarea modificărilor în pct.1.1, al Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului de plasament temporar pentru persoane vârstnice și persoane cu dizabilități ”Agape” din or.Sîngerei, al Deciziei nr.5/7 din 28.09.2017

        Raportor: Bajura Maria, șef Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei

11. Cu privire la transmiterea cu titlu gratuit a activelor (set echipament video, calculator, covor, mese de birou, scaune ISO) proprietate publică raionului din gestiunea Aparatului Președintelui raionului Sîngerei în gestiunea economică a IP Incubatorul de Afaceri Sîngerei

        Raportor: Doagă Ala, Contabil șef Serviciul Financiar

12. Cu privire la aprobarea modificării pct.3 al Regulamentului de funcționare a Centrului raional de Tineret Sîngerei și aprobarea Statutului IP ”Centrul raional de Tineret Sîngerei”

     Raportor: Onceanu Viorel, Specialist principal Serviciul Tineret și Sport

13. Cu privire acordarea premiului anual pentru anul 2021.

Anexa 

    Raportor: Teodor Donos, șef Serviciu Juridic și Resurse Umane

14. Cu privire la eliberarea domnului Ion Bîrsanu din funcția de Vicepreședinte  a Consiliului raional Sîngerei. 

Raportor:  Delogramatic Ruslan, președintele Comisiei consultative de specialitate pentru Etică,legislație,ordine și drepturile omului

15. Cu privire la modificarea organigramei și statelor de personal ale Consiliului raional Sîngerei, aprobat prin Decizia nr.10/5 din 19.12.2019. 

Anexa 

Raportor: Delogramatic Ruslan, președintele Comisiei consultative de specialitate   pentru Etică,legislație,ordine și drepturile omului

16. Cu privire la desemnarea unui consilier care va semna deciziile Consiliului raional în cazul în care Preşedintele şedinţei se află în imposibilitate de a semna

Raportor: Luca Mihaela, secretarul Consiliului raional

    Anunțuri , informații